Werkgevers willen ontslagbescherming vakbondslui afbouwen

Een werknemer brengt zijn stem uit bij de sociale verkiezingen in een Antwerps bedrijf. ©BELGAIMAGE

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wil de bescherming van kandidaten bij sociale verkiezingen afbouwen. ‘Sommigen doen het alleen voor de bescherming tegen ontslag.’

Het verhaal gaat dat de toenmalige premier Wilfried Martens in 1991, toen ons land een grote politieke crisis meemaakte over de abortuskwestie, snel enkele wetten wilde stemmen om te tonen dat zijn regering nog functioneerde. Een daarvan regelde de ontslagbescherming van kandidaten bij de sociale verkiezingen. ‘Over die wet is nooit goed nagedacht. Ze werkt misbruik in de hand’, zegt Manou Doutrepont, expert arbeidsverhoudingen en verbonden aan het Social Dialogue Network.

Dat werknemers die hun voeten vegen aan hun werk tot 1 miljoen euro opstrijken omdat ze beschermd zijn tegen een ontslag is een aberratie.
Monica De Jonghe
Directeur-generaal VBO

In de aanloop naar de sociale verkiezingen van mei leggen de werkgeversorganisaties een hervorming van de bescherming van werknemersvertegenwoordigers op de tafel. Bij de sociale verkiezingen kiezen werknemers hun vertegenwoordigers voor de ondernemingsraad en het Comité voor Bescherming en Preventie op het Werk. Om verkozen te worden moeten arbeiders en bedienen opkomen via de lijsten van de grote vakbonden - het ACV, het ABVV en de ACLVB. Voor kaderleden gelden andere regels.

130.000

De naar verwachting meer dan 130.000 werknemers die zich kandidaat stellen bij sociale verkiezingen zijn in de meeste gevallen tot vier jaar na de stembusgang beschermd tegen een ontslag. Dat geldt zowel voor wie wel als voor wie niet verkozen raakt.

‘Op zich is het logisch dat werknemersvertegenwoordigers beschermd zijn, omdat ze hun mandaat moeten kunnen uitoefenen. Maar als werkgever kun je iemand die echt over de schreef gaat nauwelijks ontslaan en dat is niet normaal’, zegt Monica De Jonghe, directeur-generaal van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

Als een werknemer toch tot het ontslag van een beschermde werknemer overgaat, moet hij een fikse schadevergoeding betalen. De ontslagkosten liggen dubbel zo hoog als bij een normaal ontslag en kunnen oplopen tot maximaal acht jaar loon. ‘In extreme gevallen stijgen ze tot een miljoen euro’, zegt De Jonghe.

Outlaws

Volgens Doutrepont trekt de extra bescherming freeriders aan. ‘Mensen die een loopje nemen met hun werk stellen zich kandidaat alleen om een beroep te kunnen doen op de extra bescherming. Daardoor kunnen ze zich gedragen als outlaws en dat steekt de ogen uit.’

Als werkgever kan je iemand die over de schreef gaat nauwelijks ontslaan.
Monica De jonghe
directeur-generaal vbo

De Jonghe en Doutrepont pleiten ervoor de bescherming af te bouwen. ‘Het is niet logisch dat verkozenen en kandidaten van dezelfde bescherming genieten’, zegt De Jonghe. Ze stelt voor dat de ontslagen werknemersvertegenwoordiger niet het volledige bedrag opstrijkt, maar dat een deel wordt gecollectiviseerd in de onderneming.

Het VBO wil over de nieuwe ontslagbescherming in discussie treden met de vakbonden. Tot nu wilden zij daar niet van weten, maar volgens De Jonghe is het in hun belang. ‘Dat werknemers die hun voeten vegen aan hun werk tot een miljoen euro opstrijken omdat ze beschermd zijn tegen een ontslag is een aberratie. Mensen aanvaarden dat niet meer. De vakbonden moeten dat toch ook beseffen?’

Risico nemen

De bonden schuiven de discussie van zich af. ‘Wie zich kandidaat stelt, neemt een risico. Daarom is die bescherming normaal’, zegt Mario Coppens van de liberale vakbond ACLVB. Hij betwist dat werknemers het statuut kunnen gebruiken om er de kantjes af te lopen. ‘Werkgevers kunnen altijd een procedure voor een ontslag om dringende reden opstarten als ze zeker zijn dat ze recht in hun schoenen staan.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud