Wie in 2013 loonbonus ontvangt, moet steeds bijdrage betalen

(Foto: rv)

Werknemers die in 2013 een ‘niet recurrent resultaatsgebonden voordeel’ ontvangen, zullen daar steeds een sociale bijdrage van 13,07 procent op moeten betalen, ook als de bonus gebaseerd is op de resultaten van 2012. Dat schrijven de Concentra-kranten. Het nieuws werd in regeringskringen bevestigd.

Het systeem van de loonbonus werd in 2008 ingevoerd, maar er gelden strikte voorwaarden. De ‘collectieve’ bonus moet voor alle werknemers of een duidelijk omlijnde categorie werknemers gelden en op een transparante wijze gekoppeld zijn aan de resultaten van het bedrijf. Dat kan de winst zijn, maar ook andere criteria mogen worden gebruikt. In ruil geldt een gunstig (para)fiscaal regime. Werkgever noch werknemer betaalt belastingen op de bonus. De werkgever moet wel 33 procent sociale bijdragen betalen. De werknemer moest tot voor kort geen sociale bijdragen betalen.

De regering bracht daar tijdens de opmaak van de begroting voor 2013 verandering in. Enerzijds trok ze het maximumbedrag op van 2.430 naar 3.100 euro. Anderzijds voerde ze ook voor de werknemer een sociale bijdrage van 13,07 procent in.

Die bijdrage moet dus ook betaald worden op bonussen die gebaseerd zijn op de resultaten van 2012 maar pas nadien uitbetaald worden. Echt verwonderlijk is dat niet. Omdat de definitieve resultaten van een bedrijf pas na afloop van het jaar bekend zijn, wordt dit soort bonussen bijna steeds het jaar erop uitgekeerd. Als de regering de op basis van de resultaten van 2012 verworven bonussen nog had vrijgesteld, waren er in 2013 bijna geen extra inkomsten geweest. En dat is niet de bedoeling. De bijdrage moet volgend jaar 53,3 miljoen euro opleveren. Ondanks die heffing blijft het systeem fiscaal nog altijd interessanter dan een ‘gewone’ individuele bonus. De collectieve bonus valt ook niet onder de loonblokkering voor de periode 2013-2014.

In 2010 kregen 202.159 werknemers een resultaatsgebonden bonus. Die bedroeg gemiddeld 863 euro. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud