'Woord gehouden over de taxshift'

'We hebben woord gehouden over de taxshift'. ©BELGA

'Je kan deze regering veel verwijten, maar niet dat ze niet beslist.' Premier Charles Michel deed op de voorstelling van de krachtlijnen van de taxshift veel moeite om het etiket van 'kibbelkabinet' af te werpen.

Een zichtbaar tevreden premier Charles Michel (MR) kan op zomerreces vertrekken met de scalp van de lang beloofde taxshift op zak. 'We hebben een taxshift beloofd en we hebben woord gehouden', stelde de premier bij aanvang van de persconferentie. Dat de begroting voor dit en volgend jaar op orde is gezet, verzeilde even op het achterplan. Of ook voor de begroting van 2017 en 2018 afspraken zijn gemaakt - zoals N-VA dit weekend vroeg - is niet duidelijk. 

De taxshift is opgesteld met drie prioriteiten in het achterhoofd, legde Michel uit: 'Jobs, jobs en jobs.' 'De taxshift geeft zuurstof aan bedrijven, herverdeelt de koopkracht in functie van de lagere en middelhoge inkomens en drukt de globale belastingsdruk naar beneden', aldus de premier. Hij werd gesteund door een rijtje vicepremiers, die moeite deden het etiket van 'kibbelkabinet' af te werpen. Ze benadrukten stuk voor stuk het 'ploegwerk'. CD&V-vicepremier Kris Peeters, die hoog inzette op de taxshift, noemde het zelfs 'een historische beslissing'. 

Zuurstof

Tegen 2018 moet de globale verschuiving van de lasten op arbeid naar consumptie, vermogen en vervuiling 7,2 miljard euro bedragen, dat werd eerder deze ochtend duidelijk. Voor de werkgevers komt er zuurstof in de vorm van een verlaging van de RSZ-bijdragen van 33 naar 25 procent. De regering geeft ook extra aandacht aan de hoogwaardige technologische industrie, zoals de automobielindustrie, gaf Michel aan.

Aan de werknemerskant wacht tegen 2018 voor elke werkende mens 100 uitgespaarde euro's aan het eind van de maand. Al bleek op de persconferentie dat nog de nodige weerhaakjes hangen aan de belofte. Om de belofte te realiseren wil de overheid sleutelen aan de schijven van de personenbelasting. Dat heeft ook een impact op de ontvangsten van de regio's. Er is nog overleg met de deelstaten nodig om de technische maatregelen uit te diepen, klonk het. 'We geven zuurstof voor jobcreatie en ruimte voor extra koopkracht. Die versterking van de economie is de beste garantie voor de betaalbaarheid van onze welvaartstaat', onderstreepte Michel. 

BTW-verlaging

Zowel premier Charles Michel als de minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) namen de nodige tijd om de btw-verhoging van de elektriciteit uit te leggen, een van de voornaamste bronnen om de taxshift te financieren. Andere bronnen zijn het optrekken van de accijnzen op alcohol, tabak en diesel, de verhoging van de roerende voorheffing, de kaaimantaks en het invoeren van de speculatietaks. Ook besparingen bij de overheid en de mutualiteiten moeten geld opleveren. 

'De verhoging van de btw op elektriciteit is de enige btw die we aanpakken', aldus Michel. 'Aan andere gunstregimes, zoals voor de horeca raken we niet.' 'Het was nodig die btw-verlaging op elektriciteit van de vorige regering terug te draaien', aldus Van Overtveldt. 'Er was druk van Europa en andere internationale instellingen om de hoogte van onze energietaksen aan te pakken. Bovendien werd duidelijk dat er oneigenlijk gebruik was van de lagere btw van 6 procent op elektriciteit'. 

Ook op de 'speculatietaks', die de verkoop van aandelen binnen de zes maanden belast, kwamen de excellenties kort terug. Het werd duidelijk dat ook de minwaarden, of de verliezen die men boekt, in rekening gebracht worden. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud