Wunsch niet meer best betaalde centraal bankier na inlevering

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. ©BELGA

De jaarwedde van de gouverneur van de Nationale Bank daalt met 10 procent naar zowat 455.000 euro. Daardoor is Pierre Wunsch niet meer de best betaalde centraal bankier van de eurozone.

Voor de tweede keer in zes jaar leveren de gouverneur en de vicegouverneur van de Nationale Bank een deel van hun wedde in. De verloning van de gouverneur daalt met 10 procent en die van de vicegouverneur met 5 procent. Dat meldt De Standaard en het wordt bevestigd door de Nationale Bank. In 2014 werd de wedde van de toen acht directieleden al met 12 procent verlaagd.

De loonspanning tussen de gouverneur en de directeurs was vrij groot.
Geert Sciot
Woordvoerder Nationale Bank

Er zijn verscheidene redenen waarom de wedde van de gouverneur daalt, zegt woordvoerder Geert Sciot. 'De Nationale Bank streeft naar een maatschappelijk verantwoord loonbeleid. Voorts vindt de gouverneur de loonspanning met de andere directieleden vrij groot.' Wunsch had in 2019 een wedde van 506.606 euro. Dat is 45 procent meer dan de wedde van de vijf directeurs. 'De aanpassing kadert ook in een oefening over de verloning van het personeel.'

Sciot beklemtoont dat de directie het initiatief heeft genomen om de wedde van de gouverneur te verlagen. 'De vermindering is niet opgelegd door de politiek of de regentenraad.' De regentenraad, het equivalent van de raad van bestuur, heeft de verlaging van de wedde goedgekeurd.

Kritiek

De jongste jaren was er regelmatig kritiek op de hoge wedde van de gouverneur. Jan Smets, de voorganger van Wunsch, was in 2016 de best betaalde centraal bankier van de eurozone, bleek uit een vergelijking met het persbureau Bloomberg. Wunsch had in 2019 een hogere wedde dan de centraal bankiers van de buurlanden en de voorzitter van de Europese Centrale Bank. Hij ziet zijn jaarwedde dalen naar zowat 455.000 euro. Hij wordt dus normaal ingehaald door zijn Duitse collega Jens Weidmann.

Overigens is de brutowedde maar een deel van het verhaal. Sciot merkt op dat sommige buitenlandse gouverneurs meer voordelen hebben, omdat ze bijvoorbeeld andere betaalde mandaten kunnen uitoefenen. De Belgische gouverneur moet de vergoeding voor externe mandaten die hij vervult in het kader van zijn functie bij de Nationale Bank afstaan. De enige uitzondering is de vergoeding als bestuurder van de Bank voor Internationale Betalingen. Bovendien is de personenbelasting in België hoger dan die in andere landen.

Het aantal directieleden is gedaald van acht naar zes.

Het directiecomité van de Nationale Bank is de jongste jaren al afgeslankt. Het aantal directieleden werd sinds 2017 in twee stappen verlaagd van acht naar zes. Ook de Europese Centrale Bank, de Duitse Bundesbank en de Nederlandsche Bank hebben zes directieleden. De Banque de France heeft met 13 een veel groter aantal directieleden.

Aanpassing verloning personeel

Wunsch wil niet alleen zijn verloning, maar ook die van het personeel aanpassen. Hij wil minder automatische, baremieke loonsverhogingen toekennen. Die aanpassing zou vooral voor oudere kaderleden neerkomen op een loonmatiging. Bovendien wil de gouverneur het aandeel van de variabele verloning vergroten.

De jongste jaren was er soms ook kritiek op het grote aantal personeelsleden. 'De Nationale Bank vervult meer taken dan andere centrale banken', signaleert Sciot. Hij verwijst onder meer naar het bankentoezicht, dat in de helft van de eurolanden niet bij de centrale bank zit.

De Nationale Bank telde eind vorig jaar 1.734 personeelsleden in voltijdse equivalenten.

De Nationale Bank heeft de jongste jaren haar laatste regionale kantoren en de drukkerij gesloten. Ze had daardoor een overschot aan uitvoerend personeel en lanceerde een omstreden uitstapregeling voor 57-plussers. De Belgische centrale bank telde eind vorig jaar 1.734 personeelsleden in voltijdse equivalenten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud