Zaak-Audenaert brengt topmagistraten in verlegenheid

Glenn Audenaert

Het gerecht van Dendermonde deinst er niet voor terug om in het onderzoek tegen de geschorste politiebaas Glenn Audenaert ook het Brusselse magistratenwereldje onder de loep te leggen. De Tijd vernam dat Audenaert van de onderzoeksrechter geen contact meer mag hebben met Bruno Bulthé, de bekende procureur des Konings van Brussel, noch met Jean-Claude Leys, die destijds als onderzoeksrechter in Brussel de monsterfraudezaak-KB Lux in handen had.

In het gerechtelijk onderzoek naar de verdachte banden tussen Glenn Audenaert en verschillende zakenlui worden ook twee magistraten genoemd. Welingelichte bronnen bevestigen dat Audenaert van de onderzoeksrechter het verbod kreeg om contact te hebben met niemand minder dan de procureur des Konings van Brussel, Bruno Bulthé, en met Jean-Claude Leys, eerste advocaat-generaal bij het parket-generaal van Bergen.

Het gerecht van Dendermonde stelt zich vragen bij enkele telefoongesprekken die de geschorste directeur van de federale gerechtelijke politie van Brussel had met Bulthé en Leys. De speurders hebben immers wekenlang Audenaerts telefoon mogen afluisteren.

Ze gaan na of Audenaert en Bul­thé hun boekje te buiten gingen wanneer ze informatie uitwisselden over bepaalde gerechtelijke dossiers in Brussel. Met Leys zou de politiebaas gesproken hebben over een bedrijf dat hij wilde oprichten om commerciële schepen te beschermen tegen zeepiraten.

Zowel Audenaert als Bulthé geeft geen commentaar. Leys wel. ‘Ik heb daarover al uitleg verschaft aan mijn procureur-generaal’, vertelt hij. ‘In mijn hele leven heb ik Audenaert welgeteld vier keer gesproken. Twee keer omdat Audenaert enkele jaren geleden wilde toetreden tot het Grootoosten van België (de grootste groepering van vrijmetselaarsloges in ons land, red.), wat hem niet gelukt is. En onlangs nog twee keer omdat hij investeerders zocht voor zijn piraterijproject ‘Odysseus’. Dat leek me volledig legaal en dus bracht ik hem in contact met bepaalde personen, zoals Pierre Chevalier van de groep rond George Forrest. Voorts heb ik niets met Glenn te maken.’

In een interview in 2006 met het weekblad Knack ontkende Aude­naert nog dat hij lid was van een loge. ‘In mijn functie moet ik een absolute neutraliteit bewaren, zowel politiek als filosofisch als communautair. Ik heb mijn handen vrij.’ Leys is wel een notoir vrijmetselaar. Hij is vooral bekend als de onderzoeksrechter die destijds in Brussel het KB Lux-onderzoek leidde over de grootschalige belastingfraude bij de Kredietbank en haar Luxemburgse zusterbank.

Het Brusselse hof van beroep liet in de zaak-KB Lux alle verdachte topbankiers vrijuit gaan omdat Leys geknoeid zou hebben met het onderzoek, hoewel het Hof van Cassatie Leys vrijsprak voor de feiten. Vandaag is Leys topaanklager bij het parket-generaal van Bergen. Hij maakt ook geen geheim van zijn ‘politieke’ nevenactiviteiten. Zo fungeert hij soms als gangmaker tussen de MR en de PS.

Audenaert en Bulthé kunnen het al jarenlang goed met elkaar vinden. Al in het begin van de jaren 90 was Audenaert een van de speurders die de belastingfraude bij textielgroep Beaulieu uitploos onder leiding van Bulthé, toen nog onderzoeksrechter in Brussel.

Na de politiehervorming in 2001 kwam Audenaert aan de leiding van de Brusselse recherche. In april 2007 ruilde Bulthé zijn job als onderzoeksrechter voor een job als procureur des Konings van Brussel. Bulthé was een van de korpschefs die Audenaert positief evalueerden voor zijn herbenoeming als politiedirecteur, wat door de affaire niet doorging.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud