netto

Zelfstandigen krijgen meer tijd voor attesten ziekte-uitkering

©ANP XTRA

Zieke zelfstandigen krijgen vanaf juli meer tijd om attesten aan hun ziekenfonds te bezorgen, zodat ze niet naast hun ziekte-uitkering grijpen.

Een bediende die ziek wordt, wordt tijdens de eerste maand arbeidsongeschiktheid verder betaald door zijn werkgever. Vanaf de tweede maand valt hij terug op een ziekte-uitkering, uitbetaald door zijn ziekenfonds.

Bij een zieke zelfstandige is dat anders. Hij heeft geen werkgever die zijn loon uitbetaalt. Is hij maximaal zeven dagen ziek, dan krijgt hij geen uitkering van zijn ziekenfonds. Is hij langer dan acht dagen ziek, dan heeft hij wel recht op een ziekte-uitkering.

Die termijn van acht dagen begint vanaf de dag dat de huisarts het 'getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ van het ziekenfonds ondertekent. Bovendien moet de zelfstandige dat attest binnen zeven dagen aan zijn ziekenfonds bezorgen. Doet hij dat te laat, dan zakt zijn uitkering met 10 procent.

14 dagen marge

Vanwege de coronacrisis was die strakke timing het afgelopen jaar al tijdelijk opgeheven. Afgelopen week werd een wetsvoorstel van Ecolo-Groen goedgekeurd dat de timing vanaf juli systematisch wijzigt. Er komt een marge van 14 dagen voor het laten ondertekenen van het attest door de huisarts.

Meldt de zelfstandige dat te laat, maar wel binnen de maand, dan kan het ziekenfonds eenmalig beslissen de uitkering niet met 10 procent te verminderen. Beide wijzigingen moeten vermijden dat zelfstandigen geen uitkering krijgen.

Een voorbeeld om de impact te illustreren. Een zelfstandige is twee maanden arbeidsongeschikt, van maandag 5 juli 2021 tot en met zondag 29 augustus 2021.

Situatie 1

Hij gaat op vrijdag 9 juli 2021 naar zijn huisarts en doet dezelfde dag aangifte bij zijn ziekenfonds.

Oude regeling

 • Erkenning arbeidsongeschiktheid vanaf vrijdag 9 juli.
 • Recht op uitkering vanaf 9 juli.

Nieuwe regeling

 • Erkenning arbeidsongeschiktheid vanaf maandag 5 juli.
 • Recht op uitkeringen vanaf 5 juli.

Situatie 2

Hij gaat op vrijdag 16 juli naar zijn huisarts en doet op dezelfde dag aangifte bij zijn ziekenfonds.

Oude regeling

 • Erkenning arbeidsongeschiktheid vanaf vrijdag 16 juli.
 • Recht op uitkering vanaf 16 juli.
 • Laattijdige aangifte, dus uitkering daalt met 10 procent.

Nieuwe regeling

 • Erkenning arbeidsongeschiktheid vanaf maandag 5 juli.
 • Recht op uitkeringen vanaf maandag 5 juli.
 • Laattijdige aangifte, maar binnen de maand, dus geen sanctie van 10 procent.

Situatie 3

Hij gaat op vrijdag 23 juli 2021 naar zijn huisarts en doet dezelfde dag aangifte bij zijn ziekenfonds.

Oude regeling

 • Erkenning arbeidsongeschiktheid vanaf 23 juli.
 • Recht op uitkering vanaf 23 juli.
 • Laattijdige aangifte, dus uitkering daalt met 10 procent.

Nieuwe regeling

 • Erkenning arbeidsongeschiktheid vanaf maandag 5 juli.
 • Recht op uitkeringen vanaf vrijdag 9 juli 2021 (14 dagen retroactief).
 • Laattijdige aangifte, maar binnen de maand dus geen sanctie.

Situatie 4

Hij gaat op dinsdag 24 augustus naar zijn huisarts en doet dezelfde dag aangifte bij zijn ziekenfonds.

Oude regeling

 • Erkenning arbeidsongeschiktheid vanaf 24 augustus.
 • Geen recht op uitkering want minder dan 7 dagen arbeidsongeschikt.

Nieuwe regeling

 • Erkenning arbeidsongeschiktheid vanaf 5 juli.
 • Recht op uitkeringen vanaf dinsdag 10 augustus (14 dagen retroactief).
 • Laattijdige aangifte van meer dan 1 maand, dus uitkering wordt verminderd met 10 procent voor periode tussen 10 augustus en 24 augustus.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud