Advertentie

'Zelfstandigen kunnen 32.000 jobs creëren'

Een schoenmaker (of andere zelfstandige) die voor een eerste werknemer aanwerft, hoeft voor die man of vrouw nooit sociale werkgeversbijdragen te betalen. ©Sofie Van Hoof

Als 5 procent van de zelfstandigen die nu alleen werken, een eerste werknemer aanwerven - voortaan zonder werkgeversbijdragen - levert dat ongeveer 32.000 jobs op.

De ministerraad keurde vrijdag definitief de maatregel uit de tax shift goed waarbij de sociale werkgeversbijdragen voor eerste aanwervingen vanaf 1 januari fors dalen of zelfs helemaal geschrapt worden. Willy Borsus, minister van Zelfstandigen en KMO's, maakt zich sterk dat dit tot een forse banencreatie kan leiden.

Wie in de vijf jaren van 2016 tot 2020 een eerste werknemer aanwerft, hoeft voor die medewerker 'levenslang' geen werkgeversbijdragen te betalen. Deze maatregel heeft tot doel zoveel mogelijk zelfstandigen over de drempel te helpen om werkgever te worden. Volgens Borsus kan hij betrekking hebben op 646.093 btw-plichtigen die momenteel alleen werken. 'Als 5 procent van hen een eerste werknemer aanwerft, worden er ongeveer 32.000 jobs gecreëerd.' Stel dat die eerste werknemer een brutoloon krijgt van 3.000 euro, dan levert de schrapping van de patronale bijdragen de werkgever een besparing op van 11.380 euro per jaar, zo rekende de regering voor bij de aankondiging van het akkoord over de tax shift.

Daarnaast worden de kortingen op de sociale lasten verhoogd voor de tweede tot zesde aanwerving (zie tabel onderaan). Borsus: 'Dit is niet alleen zeer positief voor onze KMO's maar ook voor de tewerkstelling in ons land. We weten dit uit ervaring. De eerste keer dat de sociale lasten op de eerste aanwervingen werden verlaagd, zijn we erin geslaagd om 3.177 jobs te creëren in één jaar tijd. die operatie heeft de staat 32 miljoen euro opgebracht.' Voor alle duidelijkheid: vroeger werd voor een eerste aanwerving geen volledige afschaffing van de sociale lasten toegekend, maar een vermindering gedurende 14 kwartalen.

Investeringsaftrek

Voorts keurde de ministerraad onder meer ook de verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen goed. KMO's die investeren in bijvoorbeeld beveiliging van ICT-systemen, betaalsystemen (ook aankoop betaalterminal) of digitale facturatie, kunnen 13,5 procent van het investeringsbedrag in één keer aftrekken van de belastbare winsten. Deze maatregel geldt al voor investeringen gedaan in 2015. 

Vermoedelijk volgt ook nog de definitieve goedkeuring van de verhoging van de investeringsaftrek voor 'gewone' investeringen tot 8 procent. Dit gaat in vanaf 2016. 

Het verhoogde tarief van 13,5 procent voor investeringen in energiebesparing, octrooien en milieuvriendelijke investeringen in O&O blijft bestaan, evenals het tarief van 20,5 procent voor investeringen in beveiliging.

©bron: kabinet Willy Borsus

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud