Zeven opstekers voor regering-Michel

De regering-Michel krijgt goede cijfers van het Planbureau. ©Photo News

De vooruitzichten voor de economische groei, de begroting en de koopkracht van de bevolking evolueren gunstig. Dat blijkt uit nieuwe vooruitzichten van het Planbureau die De Tijd kon inkijken.

Traditioneel krijgt de federale regering in september ‘de economische begroting’ overhandigd van het Planbureau. Dat zijn de macroeconomische cijfers die als basis dienen voor de opmaak van de begroting. De grote lijnen van die begroting werden al afgeklopt bij de onderhandelingen voor het Zomerakkoord. Deze maand volgen nog gesprekken in de regering over de laatste honderden miljoenen euro besparingen. De goede cijfers van het Planbureau zijn alvast een opsteker voor de regering.

1 Economische groei stijgt

Het Planbureau voorspelde in juni nog een groei voor dit en volgend jaar van 1,6 procent, nu wordt de verwachting opgetrokken naar 1,7 procent voor 2017 en 2018. Daarmee zit België nog niet op het gemiddelde van de eurozone, maar het gaat in de goede richting. Economen verwachtingen een gemiddelde groei in de eurozone van respectievelijk 2 en 1,8 procent voor dit en volgend jaar.

2 Begroting op koers

Het begrotingstekort zou dit jaar 1,4 procent of zo’n 6 miljard euro bedragen. Dat is beter dan de doelstelling die België met Europa afsprak (een tekort van 1,57 procent). Voor volgend jaar heeft de regering nog werk. In 2018 bedraagt het begrotingstekort 1,5 procent of 6,7 miljard euro. Ons land mikt op een tekort van 0,73 procent volgend jaar. Om de afspraken na te komen is nog een besparing van zo’n 3 miljard euro nodig. Maar wellicht heeft het Planbureau de besparingen uit het Zomerakkoord nog niet of niet volledig in rekening gebracht.

3 Koopkracht neemt toe

Het beschikbaar inkomen van de gezinnen neemt dit en volgend jaar respectievelijk met 1,3 en 2,2 procent toe. In juni was het Planbureau nog voorzichtiger. Volgend jaar komt de taxshift op kruissnelheid, waardoor iedereen netto meer loon overhoudt.

4 Export stijgt

De uitvoer stijgt dit en volgend jaar respectievelijk met 5,5 en 4,5 procent. Bij de vorige raming in juni ging het Planbureau uit van een lagere groei. Door de opleving van de Europese economie zien de cijfers er nu rooskleuriger uit.

5 Inflatie koelt af

Dit jaar stijgt de inflatie nog tot 2,1 procent, maar volgend jaar zullen de prijzen minder snel stijgen. Dan zakt de inflatie tot 1,2 procent.

6 Loonkosten onder controle

Werkgevers en werknemers spraken af dat de lonen dit en volgend jaar niet meer mogen stijgen dan 1,1 procent boven op de inflatie. Uit de ramingen van het Planbureau blijkt dat die afspraak voorlopig niet wordt geschonden.

7 Jobs

Dit en volgend jaar komen er ruim 100.000 jobs bij. Daarmee bevestigt het Planbureau zijn raming van juni. Het is wel iets pessimistischer over de evolutie van het aantal werklozen. Volgend jaar bedraagt de werkloosheidsgraad 7,1 procent, terwijl het Planbureau in juni nog uitging van 6,6 procent.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud