Ziekenhuizen willen sleutelen aan vergoeding artsen

Margot Cloet, topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro, stelt voor artsen minder te vergoeden per prestatie en meer voor de geleverde service. ©saskia vanderstichele

De manier waarop onze ziekenhuizen werken, is onhoudbaar geworden, zegt Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro. Ze legt een hervormingsplan op tafel.

De ziekenhuizen zijn de afgelopen maanden net niet bezweken onder de druk van de coronacrisis, maar de pandemie heeft wel hard geduwd op de plaatsen waar het pijn doet. Een van die zwakke plekken is de scheve financiering. De rekening voor de patiënt loopt op, onnodig onderzoek wordt beloond; kwaliteit en overleg niet.

‘Het systeem is op’, zegt Margot Cloet, die Zorgnet-Icuro leidt. Die organisatie overkoepelt 775 zorgorganisaties die samen 140.000 personeelsleden tellen, van ziekenhuizen tot woon-zorgcentra.

De essentie

  • De ziekenhuizen lopen financieel tegen hun limieten aan, zegt Zorgnet-Icuro.
  • De zorgkoepel legt daarom een hervormingsplan op tafel.
  • Daarin krijgen ziekenhuizen rechtstreeks het geld dat de artsen nu aan hen doorstorten, kunnen maar enkele ziekenhuizen zich specialiseren en zijn er meer investeringen in personeel en digitalisering.

Uit de financiële doorlichting die De Tijd jaarlijks van de Vlaamse ziekenhuizen maakt, bleek voor corona al dat de meeste nauwelijks buffers hebben voor tegenslagen. De pandemie betekende voor hen een aderlating, omdat inkomsten uit gewone zorg wegvielen en de - doorgaans verlieslatende - diensten voor intensieve zorg volliepen. De ziekenhuizen, die een omzet van 20 miljard euro draaien, overleefden dankzij extra overheidssteun.

Die steun was echter tijdelijk. Wat blijft, is een krappe financiële situatie waarin patiënten almaar meer moeten betalen, artsen bijdragen aan het ziekenhuisbudget en er te weinig geld is voor verpleging.

Plan

Zorgnet-Icuro legt nu een voorstel op tafel om die financiering anders aan te pakken. Zo zouden de artsen niet meer bijdragen aan het ziekenhuisbudget, maar zou de overheid dat geld rechtstreeks naar het ziekenhuis laten vloeien. Artsen zouden ook minder beloond worden per prestatie, maar sterker beloond worden voor overleg en kwaliteit. Het plan ambieert meer te investeren in personeel en digitalisering en tegelijk de kosten voor de patiënt onder controle te houden.

Het systeem is op.
Margot Cloet
Topvrouw Zorgnet-Icuro

Deels moet dat gebeuren door meer specialisatie. Elk ziekenhuis blijft de basiszorg aanbieden, maar besteedt complexere geneeskunde uit aan gespecialiseerde ziekenhuizen in zijn netwerk. Na een zware ingreep moeten patiënten dan kunnen herstellen in een revalidatieziekenhuis. Vandaag liggen wegens financiële prikkels zulke samenwerkingen moeilijk.

Dat artsen minder verdienen, ligt gevoelig. Toch is het volgens Cloet mogelijk. Volgens haar vinden veel artsen het niet aangenaam dat het ziekenhuis financieel afhankelijk van hen is.

Het artsensyndicaat BVAS is het daar niet mee eens. 'Het is belangrijk dat artsen kunnen meebeslissen over de aankoop van medische apparatuur en de aanwerving van personeel', zegt erevoorzitter Marc Moens. Hij vindt het wel een goed idee artsen beter te vergoeden voor overleg, maar dan liefst via een forfaitair honorarium, buiten de ziekenhuisfinanciering om. Minder vergoedingen voor prestaties vindt hij geen goed idee omdat de ziekenhuizen dat geld vandaag nodig hebben. 'Sowieso zal een herfinanciering van de ziekenhuiswereld alleen lukken als er extra geld op tafel komt.’

Het is belangrijk dat artsen kunnen meebeslissen over de aankoop van medische apparatuur en de aanwerving van personeel.
Marc Moens
Erevoorzitter BVAS

De oproep van Zorgnet-Icuro is niet het enige alarmsignaal dat na de coronacrisis afgaat. Marc Noppen, de topman van het universitair ziekenhuis in Brussel, laakte afgelopen weekend de hopeloze complexiteit die de staatshervormingen in de zorg hebben gebracht, net als het gebrek aan doelstelling, strategie en samenwerking tussen de negen ministers die bevoegd zijn voor zorg, welzijn en volksgezondheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud