Advertentie

Ziekenhuizen willen vaccinweigeraars ontslaan

De werkgevers geven een positief advies voor de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. ©BELGA

De ziekenhuizen adviseren minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om vaccinweigeraars in de zorg te schorsen en desnoods zelfs te ontslaan. Dat staat in een advies van de Nationale Arbeidsraad dat De Tijd kon inkijken.

Eind augustus besliste het Overlegcomité - het overleg van federale en regionale topministers - om zorgpersoneel te verplichten zich te laten vaccineren in de strijd tegen het coronavirus. Maar eerst moesten nog enkele adviezen worden ingewonnen, waaronder van de Na­tio­nale Arbeidsraad (NAR). Daarin zijn de werkgevers en de vakbonden ver­tegenwoordigd. Uit dat advies blijkt dat de werkgevers sancties willen invoeren voor vaccinweigeraars.

Er wordt voorzien in een drietrapsraket. Na de invoering van de vaccinatieplicht kan een korte overgangsperiode van twee of drie maanden worden ingelast, waarin het zorgpersoneel zich volledig kan laten vaccineren. Als dat na die overgangsperiode niet is gebeurd, kan de samenwerking zonder bezol­diging voor maximaal zes maanden opgeschort worden. Als een per­soneelslid daarna nog altijd een vaccinatie weigert, kan het arbeidscontract worden verbroken.

Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro boven de Vlaamse ziekenhuizen, schaart zich achter het advies. Volgens de werkgevers moeten sancties worden gekoppeld aan een vaccinweigering, omdat ‘het systeem anders niet werkt en inefficiënt is’.

De essentie

  • De ziekenhuizen en de werkgevers dringen aan op sancties als zorgpersoneel weigert zich te laten vaccineren.
  • Na een overgangsperiode moet een arbeidscontract kunnen worden opgeschort en zelfs worden verbroken, blijkt uit een advies van de werkgevers in de Nationale Arbeidsraad (NAR).
  • Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro, dringt erop aan geen tijd meer te verliezen om de vaccinatieplicht in te voeren.

Cloet dringt erop aan snel werk te maken van de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de woon-zorgcentra. ‘We zien weer meer uitbraken van het coronavirus en er valt opnieuw meer zorgper­soneel uit. Er is geen tijd meer te verliezen.’

In de Nationale Arbeidsraad kantten de vakbonden zich tegen de vaccinatieplicht, en al helemaal tegen de voorstellen van de werk­gevers om over te kunnen gaan tot een ontslag.

Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet hoopt dat de wettelijke regeling er snel komt, al is in de coulissen te horen dat het voorbereidend werk bijzonder stroef verloopt.

Het is nu aan de regering van premier Alexander De Croo (Open VLD) om knopen door te hakken. Na het politieke akkoord in het Overleg­comité om een vacci­natieplicht voor het zorgpersoneel in te voeren heeft Vandenbroucke in principe de vrije baan om een wettelijke regeling uit te werken, waarbij vaccinatiewei­geraars kunnen worden ontslagen. Al valt in de coulissen te horen dat het voor­bereidend wet­telijk werk bijzonder stroef verloopt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud