Advertentie
netto

Ziekteverlof ingekort door striktere doktersbriefjes

Doordat dokters niet meer onbeperkt ziekteverlof mogen voorschrijven, gaan zieken sneller terug aan de slag. ©koen Verheijden

Sinds artsen geen ziekteverlof van onbepaalde duur meer mogen voorschrijven, gaan werknemers gemiddeld negen dagen eerder weer aan de slag.

Dokters moeten sinds januari 2016 een einddatum vastleggen bij attesten van arbeidsongeschiktheid. Door die maatregel is de gemiddelde duur van de afwezigheid op de werkvloer met negen dagen afgenomen, blijkt uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

De helft van de arbeidsongeschikten zat eind 2015 langer dan 105 kalenderdagen thuis. Door de invoering van strikte ziektebriefjes daalde de doorsneeduur van de arbeidsongeschiktheid tot 96 dagen.

‘De enige logische verklaring is het einde van de arbeidsongeschiktheid van onbepaalde duur’, zegt Wouter Gelade van de studiedienst van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. ‘De daling is heel plots zichtbaar op het exacte moment van de invoering van de maatregel.’

Meer doktersbezoeken

96
De gemiddelde duur van de arbeidsongeschiktheid is gedaald van 105 naar 96 dagen.

In het nieuwe systeem komen er meer doktersbezoeken aan te pas. Omdat geen arbeidsongeschiktheid van onbepaalde duur meer wordt verschaft, moeten zieken na het verlopen van hun termijn opnieuw op consult bij de arts, die dan inschat of het ziekteverlof verlengd moet worden. 

In 2014 en 2015 werd maandelijks 7.000 keer arbeidsongeschiktheid voorgeschreven. Vorig jaar liep dat aantal op tot 17.000 per maand.

Besparing sociale zekerheid

Voor de sociale zekerheid betekent het nieuwe systeem een besparing. Doordat er gemiddeld 2,5 keer meer doktersconsultaties aan te pas komen, stijgen de kosten voor de ziekteverzekering, die telkens 15 tot 21 euro terugbetaalt per consultatie. Maar die extra kosten worden ruimschoots gecompenseerd door de daling van de uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.

'De eerste indicaties wijzen er niet op dat wie sneller terug aan het werk gaat ook sneller terug hervalt in arbeidsongeschiktheid.'
Wouter Gelade
studiedienst Onafhankelijke Ziekenfondsen

Per kalenderdag bedraagt de gemiddelde uitkering voor arbeidsongeschiktheid 40 euro. Zodra de arbeidsongeschiktheid gemiddeld met twee dagen afneemt, is er dus al winst en zijn de kosten van de extra doktersbezoeken gecompenseerd. 

Langdurig zieken

De Onafhankelijke Ziekenfondsen plannen nog een vervolgstudie om na te gaan of ook op lange termijn de effecten positief zijn en of mensen die sneller weer aan de slag gaan niet vaker hervallen. ‘De eerste indicaties wijzen alleszins niet in die richting’, zegt Gelade. ‘Er lijkt geen negatief effect op het aantal mensen dat hervalt in arbeidsongeschiktheid.’

Momenteel zitten 370.000 Belgische werknemers arbeidsongeschikt thuis. Het aantal langdurig zieken dat meer dan een jaar thuisblijft is in tien jaar met ruim de helft gestegen, waardoor de uitgaven voor langdurig zieken sinds kort meer geld opslorpen dan die voor de werklozen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud