Zorgfactuur gaat omlaag, gratis anticonceptie tot 25 jaar

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). ©BELGA

De federale regering keurt vandaag een zorgbudget goed dat het remgeld op geneesmiddelen doet dalen en anticonceptie ruimer terugbetaalt. Er wordt ook vermeden dat de patiënten meer moeten betalen voor naar de deelstaten overgehevelde zorg.

Er is dan toch een oplossing gevonden voor de verdeling van het  27 miljard euro grote budget van de federale gezondheidszorg. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) hield een voorstel van de artsen, de ziekenfondsen en de ziekenhuizen eerder tegen omdat er volgens haar te weinig aandacht was voor de patiënten. Samen met de partijen uit de regering-Wilmès werkte ze aanpassingen uit, die vandaag groen licht krijgen op de ministerraad.

In het aangepaste budget wordt de zorgfactuur voor de patiënt met 65 miljoen euro verlaagd. Zo gaat het remgeld naar beneden voor geneesmiddelen tegen osteoporose, astma, een hoge bloeddruk, epilepsie, alzheimer en depressie. Die maatregel kost 58 miljoen euro. Nog eens 7 miljoen euro gaat naar een betere terugbetaling van anticonceptiemiddelen.

Morning-afterpil

Nu worden anticonceptiemiddelen en de morning-afterpil enkel terugbetaald aan wie jonger is dan  21 jaar. Vanaf volgend jaar betaalt de overheid anticonceptiepillen terug tot 25 jaar. De morning-afterpil wordt gratis voor alle vrouwen. Die uitbreiding komt er op vraag van het parlement.

Om de begroting in evenwicht te houden wordt bespaard op enkele geneesmiddelen die al lang op de markt zijn en op biologische medicijnen. ‘We verlagen de zorgfactuur van de patiënt met 65 miljoen euro per jaar en dat in een erg lastige budgettaire context’, zegt De Block. ‘Daarnaast krijgen de zorgverleners de indexering waar ze recht op hebben en doen we de rekening van de overheid kloppen.’

Maximumfactuur

Tot slot is er een oplossing voor de dreigende verhoging van de zorgkosten van 80.000 patiënten die nu profiteren van het statuut van chronische ziekte of van de maximumfactuur, waardoor wie zorg nodig heeft nooit meer dan een maximaal bedrag per jaar kan betalen. Die maximumfactuur is een federale bevoegdheid.

Doordat door de zesde staatshervorming een aantal bevoegdheden werden geregionaliseerd, dreigden sommige patiënten niet volledig meer onder die bescherming te vallen. Zo zou onder meer gespecialiseerde zorg voor kinderen met autisme, voor mensen met een verslaving of kinderen met een mentale stoornis niet meer meetellen voor die maximumfactuur. Daardoor dreigde hun zorgfactuur soms met 600 euro te stijgen.

Om dat te vermijden werd beslist een bestaande overgangsperiode met een jaar te verlengen. ‘Het is nu wel aan de deelstaten om eindelijk een definitieve regeling uit te werken’, zegt De Block.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud