interview

'De N-VA nodigt de PS eigenlijk ten dans uit'

'Ik heb toch moeten vaststellen dat de N-VA in de regering is gestapt zonder verdere stappen in de staatshervorming te zetten. Integendeel, dat is allemaal begraven.' ©Siska Vandecasteele

Pieter De Crem wil zich helemaal smijten, nu CD&V zich volgens hem weer gedraagt als een brede volkspartij. En met partijvoorzitter Wouter Beke heeft CD&V ook weer een kandidaat-premier in huis, meent hij.

‘Dit is niet de grote mythe van de comeback’, zegt Pieter De Crem, die weer helemaal terug is. Hij had het hoofdstuk van de nationale politiek afgesloten en wilde zich helemaal terugplooien op Aalter. ‘Mijn palmares was wat mij betreft voltooid op het federale niveau. Maar nood breekt wet. De omstandigheden zijn veranderd.’

We zitten weer pal in het centrum. We identificeren ons niet meer met de syndicale agenda.

De terugkeer van De Crem als minister van Binnenlandse Zaken en als lijsttrekker in Oost-Vlaanderen staat ook symbool voor de heropstanding van de rechtervleugel van CD&V. ‘Er heeft zich een heroriëntering voltrokken na de gemeenteraadsverkiezingen’, beaamt De Crem. ‘De partij heeft haar historische rol als brede centrumpartij weer opgenomen. We zitten weer pal in het centrum. We identificeren ons niet meer met de syndicale agenda.’

Is dit een nieuw begin, een herlancering van een politieke carrière?
Pieter De Crem: ‘Politiek is geen exacte wetenschap. Na de verkiezingen van 2014 dacht ik dat het voort zou gaan, maar het was op een ander niveau. (De Crem werd geen vicepremier meer, maar staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, red.) Ik wil nu alleen maar mijn werk goed doen en een goed resultaat voor CD&V in Oost-Vlaanderen halen.’

Wordt u straks weer minister?
De Crem: ‘Ik heb daarover geen enkele belofte gekregen of gevraagd.’

Wat met de koers van de partij? U was het niet altijd eens met de richting die de partij is uitgegaan.
De Crem: ‘Ik heb regelmatig gezegd, bijna iedere donderdagavond op het overleg bij CD&V, dat we in de politieke positionering niet op onze plaats zaten. De identificatie - soms gewild, soms ongewild - met een centrumlinkse agenda paste niet voor een volkspartij als CD&V. Wij moeten socio-economisch de synthese maken en maatschappelijk het verhaal brengen van rechten en plichten, van normen en waarden. Het is niet omdat er wat concurrentie is, dat we ons moeten heroriënteren. Dat er toch andere beslissingen werden genomen, die niet door de basis werden gedragen, had me ook tot het besluit gebracht dat mijn federale carrière voltooid was.’

Er was dus een breuk met de partij?
De Crem: ‘Nee, dat was geen breuk. Pieter De Crem is een oer-CD&V’er. Ik ken niet veel mensen die daaraan twijfelen. Er heeft zich na de gemeenteraadsverkiezingen ook een heroriëntering voltrokken. Een mijlpaal daarbij was de nieuwjaarstoespraak van Wouter Beke. Ik denk dat we nu weer pal in het centrum zitten, waar we historisch moeten zitten. Als minister van Binnenlandse Zaken kan ik een belangrijke rol spelen in het veiligheidsgebeuren, van de Noordzee tot de Ardennen. We moeten weer een verhaal maken dat aansluit bij onze corebusiness, dat brede centrum van gezinnen en ondernemers, die toch bijzonder ontgoocheld moeten zijn over wat de N-VA heeft gedaan.’

Waarom is dat inzicht er gekomen na de gemeenteraadsverkiezingen?
De Crem: ‘Onze burgemeesters en lokale mensen hebben dikwijls uitleg moeten geven over de keuzes die de partij in Brussel heeft gemaakt. Die lagen ons vaak niet als volkspartij. Dat leefde heel hard bij onze lokale bestuurders, wat ons echte handelsfonds is. Dat is nu goed begrepen in Brussel.’

Hoeveel moet CD&V halen, wil ze nog een volkspartij zijn?
De Crem: ‘We moeten de kaap van 20 procent kunnen halen.’

Waar zit de mogelijke winst voor CD&V?
De Crem: ‘Wij zijn een betrouwbare partner, die niet zomaar van de fiets stapt met de eindmeet in zicht. Jan Jambon (ex-vicepremier en kandidaat-premier N-VA, red.) heeft duidelijk gemaakt dat het VN-migratiepact maar een voorwendsel was om de regering te laten vallen en het land in chaos te storten. Mensen willen geen chaos. Wij hebben een grote geloofwaardigheid, want wij stappen niet van de fiets. Integendeel, wij schakelen een versnelling hoger.’

Als de N-VA was blijven zitten, had ze aan de kiezer een mandaat kunnen vragen om zonder de PS voort te doen. Nu nodigt ze feitelijk de PS ten dans uit.

‘Daarnaast plaatsen we een ecologisch realisme tegenover het ecologisch utopisme van de groenen. Bij de socialisten zal er weinig te rapen vallen. Er staat sowieso een weinig doorlatende wand tussen ons electoraat en dat van de socialisten. Wat de groenen betreft, zou het interessant zijn te zien wat Mieke Vogels en de groene studiediensten zeggen over organisaties die voor ons nog een belangrijke rol spelen, zoals de ziekenfondsen. Ik merk dat veel kaderleden Groen heel trendy vinden, maar ze zouden toch moeten beseffen dat de groenen de macht van de zuilen willen breken.’

Als CD&V aan 20 procent wil geraken, door ter linkerzijde nog wat bij de groenen te halen en ter rechterzijde bij de N-VA, moeten jullie dan ook geen kandidaat-premier naar voren schuiven?
De Crem: ‘Ik begrijp vooral niet waarom de voorzitter van de grootste partij (N-VA-voorzitter Bart de Wever, red.) geen kandidaat-premier is. Toen wij in de peilingen aan 30 procent zaten, hebben we Yves Leterme naar voren geschoven als kandidaat-premier. Toen de regering-Leterme gevallen was, hebben we Marianne Thyssen uitgespeeld als kandidaat-premier. Maar nu hebben we de premier niet geleverd. Op de nieuwjaarsreceptie heeft onze voorzitter duidelijk gemaakt dat premier Charles Michel het heel goed heeft gedaan en dat we deze coalitie een goede coalitie vinden.’

CD&V schuift dus geen kandidaatpremier naar voren?
De Crem: ‘Laat ons eerst maar de verkiezingen afwachten. Maar ik denk wel dat we iemand in huis hebben die dat zou kunnen doen. De meest logische keuze is dat partijvoorzitter Wouter Beke als kandidaat-premier naar voren wordt geschoven.’

Bart De Wever is kandidaat Vlaams minister-president voor de N-VA. Moet CD&V daar Hilde Crevits tegenover plaatsen als alternatief?
De Crem: ‘Ik denk dat zij al goed bezig is dat te doen. Het is evident dat zij onze krachtigste persoon in de Vlaamse regering is.’

Wat is eigenlijk uw droomcoalitie ?
De Crem: ‘Deze coalitie heeft goed werk geleverd. Als mijn voorzitter in zijn nieuwjaarstoespraak hulde brengt aan Charles Michel, wijst dat erop dat wij veel zien in een voortzetting van de Zweedse coalitie, als de mogelijkheid zich voordoet.’

Dus met de N-VA?
De Crem: ‘Het zal niet met de PS zijn, wat ons betreft. We zouden vooral weer met het cdH willen werken. Het cdH heeft toch ook duidelijk laten blijken dat het niet voort wil doen met de PS.’

In hoeverre gooit De Wever zijn eigen ruiten in, door nu hard tekeer te gaan tegen premier Michel?
De Crem: ‘Er zit een haar in de boter, dat is duidelijk. Er is zelfs meer haar dan boter, lijkt het. Maar goed: er zijn verkiezingen en er is de dag na de verkiezingen.’

De boksmatch tussen Michel en De Wever is dus commedia dell’arte?
De Crem: ‘De vraag is wat Charles Michel zelf wil. Hij heeft grote offers gebracht om deze regering mogelijk te maken. Ondanks het politieke schaduwspel dat bezig is, heb ik geen indicatie dat de Franstalige liberalen een andere richting dan het voortzetten van deze coalitie zouden willen inslaan.’

Wat vindt u van de hernieuwde eis van de N-VA voor confederalisme?
De Crem: ‘Wij zijn geen separatisten. CD&V zal nooit het artikel 1 van de statuten van de N-VA uitvoeren. Wij willen het einde van België niet. Al heb ik toch ook moeten vaststellen dat de N-VA in de regering is gestapt zonder verdere stappen in de staatshervorming te zetten. Integendeel, dat is allemaal begraven. Ze hebben ook de kans laten liggen om die eis voor de volgende legislatuur op de agenda te zetten. Het ziet er niet naar uit dat de grondwet voor herziening vatbaar wordt verklaard.’

Was tijdens de regeringsonderhandelingen niet afgesproken dat de grondwet voor herziening vatbaar zou worden verklaard? Dat staat toch in de Atoma-schriftjes?
De Crem: ‘Er staat zoveel in de Atoma-schriftjes. Papier is geduldig.’

'Ik heb toch moeten vaststellen dat de N-VA in de regering is gestapt zonder verdere stappen in de staatshervorming te zetten. Integendeel, dat is allemaal begraven.' ©Siska Vandecasteele

Als de N-VA in de regering was gebleven, had ze dat dus ook niet als beloning gekregen?
De Crem: ‘Als de N-VA was blijven zitten, had ze met een grote geloofwaardigheid kunnen zeggen dat ze deze hervormingsregering heeft gemaakt en groot heeft gemaakt. Dan had ze aan de kiezer een mandaat kunnen vragen om voort te doen zonder de Parti Socialiste. Nu nodigt de N-VA eigenlijk de PS ten dans uit.’

CD&V streeft toch zelf ook meer autonomie voor Vlaanderen na?
De Crem: ‘We willen eerst en vooral de zesde staatshervorming goed doen werken. Maar er zijn zeker nog zaken die verbeterd kunnen worden. Het verhaal van een herfederalisering is voor ons uitgesloten. Als verdere stappen in de staatshervorming moeten worden gezet, is het in de richting van meer autonomie voor de deelstaten.’

Keep on dreaming Open VLD, dus?
De Crem: ‘We gaan echt niet beginnen aan de herfederalisering van de buitenlandse handel of de ontwikkelingssamenwerking.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud