Financieel rampjaar voor Open VLD

Voor Open Vld was 2014 geen financiële grand cru ©BELGA

Van alle 14 politieke partijen in België heeft Open VLD vorig jaar het grootste verlies geboekt. Door hun hoge campagne-uitgaven zakte het balanstotaal van de Vlaamse liberalen bovendien tot 7 miljoen euro, blijkt uit hun jaarrekening.

De politieke partijen moeten elk jaar hun financieel verslag indienen bij de bevoegde parlementaire commissie van de Kamer. Dat verslag bestaat uit een balans en een resultatenrekening.

Uit de verslagen van 2014 blijkt dat de verkiezingen van vorig jaar bij alle partijen een gat geslagen hebben in de rekeningen. Slechts een handvol partijen kon uit de rode cijfers blijven. Dat geldt vooral voor de N-VA met een winst van ruim 1 miljoen euro. De partij kon dankzij de verkiezingsoverwinning rekenen op zo’n 11,7 miljoen euro aan overheidsdotaties.

©mediafin

Ook de sp.a (900.000 euro winst) en Groen met een kleine winst van 300.000 euro slaagden er in geen verlies te maken. Dat komt onder meer omdat de mandatarissen van beide partijen een groter deel van hun wedde afstaan aan de partij dan hun collega’s.

Maar in het geval van de Vlaamse socialisten is de winst ook te danken aan een goed beheer van de beleggingsportefeuille. De financiële opbrengsten bedroegen in 2014 bijna 400.000 euro, tegenover 115.000 in 2013. Groen daarentegen belegt om principiële redenen niet.

Bij LDD is er sprake van een nipt evenwicht. Alle andere partijen slaagden er niet in om de uitgaven met de inkomsten te dekken. Open VLD scoorde het slechts met een tekort van 3,3 miljoen euro. Met ruim 6 miljoen euro aan overheidsbijdragen krijgt de partij in vergelijking met anderen nochtans een mooi bedrag. Groen en Vlaams Belang krijgen de helft minder dan Open VLD, omdat ze minder kiezers hebben. Hoe meer kiezers, hoe meer dotaties partijen krijgen.

De Vlaamse liberalen slaagden erin om ruim 300.000 euro te puren uit manifestaties, publicaties en reclame. Maar dat volstond niet om de uitgaven, die ruim 10 miljoen euro bedroegen, te dekken.

De kloof tussen de rijke partijen en de armere zal de volgende jaren alleen maar groter worden.

Met 5,3 miljoen euro uitgaven voor reclame en propaganda scoort Open VLD aan de hoge kant. Alleen de N-VA gaf met 6,9 miljoen euro nog meer uit. Daar kwam nog zo’n 1,2 miljoen euro bij voor publicaties. De administratieve kosten van de Vlaamse liberalen bedroegen 1,4 miljoen euro. De personeelskosten - 2,1 miljoen euro - liggen eveneens hoger dan bij de meeste andere partijen. Bij CD&V bijvoorbeeld bedragen die slechts 1,6 miljoen euro. De Vlaamse liberalen hebben bijna 30 mensen in dienst.

Open VLD moest vorig jaar een beroep doen op een deel van haar oorlogskas om de hoge uitgaven te kunnen financieren. Daardoor halveerden de liquide middelen van de partij tot 4,7 miljoen euro en daalden de geldbeleggingen van 1,1 miljoen euro naar 300.000 euro. Met een balanstotaal van 7 miljoen euro scoren de Vlaamse liberalen slecht in vergelijking met de andere traditionele partijen.

De N-VA is meer dan de helft groter met een balanstotaal van 17,7 miljoen euro, gevolgd door de PS met 14,9 miljoen euro en de sp.a met 14,1 miljoen euro. Zelfs het Vlaams Belang en Ecolo zijn rijker dan Open VLD.De Vlaamse liberalen zullen van de verkiezingsvrije jaren moeten gebruikmaken om weer wat financiële ademruimte te creëren en de oorlogskas opnieuw op te bouwen.

Maar de achterstand inhalen zal moeilijk zijn. Omdat de N-VA de verkiezingen heeft gewonnen, kan ze de komende jaren rekenen op hogere overheidsdotaties. De kloof tussen de rijke partijen en de armere zal alleen maar groter worden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud