nieuwsanalyse

Het moedige midden was te voorzichtig

©BELGA

CD&V was te weinig het ‘moedige midden’ en te veel ‘het voorzichtige midden’, luidt het in een kritisch intern rapport. Half december moet een nieuwe voorzitter met die analyse aan de slag.

‘Wie hoopt dat een paar personele wissels of een uitgekiende Facebook-campagne het tij zal doen keren, moeten we ontgoochelen.’ De interne werkgroep die de verkiezingen analyseerde, windt er geen doekjes om: de ‘dramatische percentages’ van CD&V bij de verkiezingen vragen om grondige veranderingen.

Uit angst kiezers te verliezen bij het maken van tijdige en duidelijke keuzes verloren we ze effectief.
rapport interne CD&V-werkgroep

CD&V kon volgens de werkgroep de keuzes die ze als centrumpartij maakte nooit duidelijk naar buiten brengen. Ze is er de jongste jaren ook te weinig in geslaagd duidelijke en consequente oplossingen aan te reiken voor zaken waarvan de burgers wakker lagen. ‘Uit angst kiezers te verliezen bij het maken van tijdige en duidelijke keuzes verloren we ze effectief’, staat er.

Foute casting

Ook zat CD&V als ‘meest linkse partij’ ongemakkelijk in de Vlaamse en federale regering, kon de campagne niet overtuigen en waren sommige ministers verkeerd gecast. In het rapport worden geen namen genoemd, maar dat hoeft ook niet. Tussen de lijnen is voor iedereen duidelijk dat het gaat over onder meer Kris Peeters als sprake is van een ‘foute casting in de regering’, of de kopstukken voor wie het ‘de verkiezing te veel is.’

In de aanloop naar de verkiezingen van 2024 moet dringend ingezet worden op die vernieuwing.

Niet alleen door het tegenvallend resultaat, maar ook ‘door een gebrek aan moed en voorbereiding bij de lijstvorming heeft CD&V de komende legislatuur amper nieuw bloed in de fracties kunnen brengen’, luidt het. In de aanloop naar de verkiezingen van 2024 moet dringend ingezet worden op die vernieuwing.

De werkgroep van twaalf subtoppers, die al snel de twaalf apostelen werden genoemd, doet een reeks aanbevelingen waarmee de volgende voorzitter van CD&V aan de slag moet. In de eerste plaats moet de organisatie anders: de voorzitter zal worden ondersteund door een CEO en een politiek secretaris. Er waren veel klachten dat de partij te los werd geleid en een ‘logge tanker’ was geworden.

De band met het middenveld wordt niet in vraag gesteld. Bevriende organisaties zoals de vakbond ACV en het overkoepelende Beweging.net namen CD&V de afgelopen jaren nochtans continu onder vuur en riepen zelfs op voor andere partijen te stemmen. Dat zat de CD&V-top dwars. Toch willen de christendemocraten de band niet lossen: ‘We zien onze unieke band met het middenveld en onze traditie om voortdurend in dialoog te gaan als een sterkte.’

Rechtse koers

Ook een rechtsere koers, waar Hendrik Bogaert en Pieter De Crem voor pleitten, is volgens de werkgroep geen goed idee. De apostelen wijzen erop dat andere Europese centrumpartijen die een antimigratiediscours aannamen sterk achteruitgingen of zelfs gehalveerd werden. CD&V wil vooral meer inzetten op haar eigen christendemocratische waarden die volgens de werkgroep ‘weinig of niet worden uitgespeeld terwijl er een duidelijke grondstroom is die aansluiting vindt bij de waarden van de partij’.

Wat met dit rapport gebeurt, hangt grotendeels af van de volgende voorzitter.
Sammy Mahdi
Jongerenvoorzitter

Toch kan de nieuwe voorzitter nog alle kanten uit met de analyse. De band met het middenveld moet behouden worden, maar hoe los of hoe structureel die nog zal zijn, is voer voor de partijleiding. Een felle ruk naar rechts is niet verstandig, maar de nieuwe Vlaamse regering zal hoe dan ook een rechtser beleid dan de vorige voeren. Het is aan de volgende voorzitter om daarin mee te gaan of in de communicatie meer een centrumkoers te behouden.

‘Het is goed dat de werkgroep niet te lang bij het verleden stilstaat en vooral vooruitkijkt’, zegt jongerenvoorzitter Sammy Mahdi. ‘Maar wat met dit rapport gebeurt, hangt grotendeels af van de volgende voorzitter. Het is niet aan deze werkgroep om de inhoudelijke koers voor de komende jaren uit te stippelen. Daarvoor hebben we ledencongressen.’

Nieuwe voorzitter

De werkgroep adviseert de partij ten laatste midden december een opvolger voor voorzitter Wouter Beke aan te duiden. Die zei na de verkiezingen al dat hij meer dan waarschijnlijk geen kandidaat is om zichzelf op te volgen. De verwachting is dat hij minister wordt in de Vlaamse regering.

Daardoor zal CD&V midden in de federale regeringsvorming ook met een voorzittersstrijd worstelen. ‘Dat is niet optimaal, maar het hoeft ook geen ramp te zijn’, zegt een minister. Het alternatief - het rapport naast zich neerleggen en overgaan tot de orde van de dag om de onderhandelingen niet te hypothekeren - is volgens velen nog erger.

De vraag is wie de handschoen opneemt. Een heleboel namen circuleren: Mahdi, maar evengoed Bogaert en Vincent Van Peteghem, die gisteren het woordvoerderschap van de apostelen opnam. Zelfs de namen van Karel Van Eetvelt, voorzitter van de bankenfederatie, en Joachim Coens, topman van de haven van Zeebrugge, doen de ronde.

Hilde Crevits

Voorlopig kijkt iedereen de kat uit de boom. Eerst moet er duidelijkheid komen over de Vlaamse regering en over wat ontslagnemend minister Hilde Crevits doet. Haar stemmenaantal heeft haar tot officieuze leider van de partij gekroond, maar verwacht wordt dat ze past voor het voorzitterschap en opnieuw in de Vlaamse regering stapt. In dat geval ligt het speelveld open - al wordt bij verschillende CD&V’ers een veto gesteld tegen de huidige partijtop, de zogenaamde G4, die naast Crevits bestaat uit Peeters, Beke en Koen Geens. ‘Als een van hen dat zelfs maar overweegt, raad ik hen aan het rapport nog eens te lezen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud