VBO: 'Index staat in de weg van klimaatoplossingen'

©Photo News

Als we willen dat mensen hun gedrag aanpassen om het klimaat te redden, kunnen de lonen niet automatisch mee stijgen met nieuwe milieutaksen. Dat zegt de werkgeversorganisatie in haar verkiezingsmemorandum.

Minder lasten, meer ambitie, minder overheid en meer resultaten. Dat is in een notendop het verkiezingsmemorandum dat het Verbond van Belgische Ondernemingen maandag voorstelde in aanloop naar 26 mei.

De belangrijkste nieuwigheid is dat het VBO pleit voor een nieuwe taxshift en een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting. De regering-Michel verlaagde zowel het tarief van de werkgeversbijdrage op lonen als het tarief van de vennootschapsbelasting naar 25 procent. Volgens het VBO moet dat in beide gevallen verder dalen tot 20 procent.

Alleen op die manier kunnen meer Belgen aan het werk, wat cruciaal is om de begroting gezonder te maken. Omdat er nu al een record aan vacatures openstaat, moet de lastenverlaging hand in hand gaan met betere opleidingen.

Taxshift creëerde jobs

Pieter Timmermans, de topman van het VBO, zei bij de voorstelling van het memorandum dat de KU Leuven in opdracht van het VBO onderzoekt hoeveel van de 200.000 nieuwe jobs die deze legislatuur ontstonden het gevolg zijn van het regeringsbeleid. Volgens Timmermans tonen de eerste resultaten dat het om meer dan de helft gaat.

Het VBO doet aan de volgende regering twaalf voorstellen. Ze moet de arbeidsmarkt flexibeler maken, de overheid efficiënter doen werken, de bedrijven meer concurrentiekracht geven en energie groener en goedkoper maken.

Volgens Timmermans liggen de energiekosten in België nog altijd 30 procent hoger dan in Duitsland, Nederland en Frankrijk. Hij is daarom voorstander van een Europese taks op CO2 en van een kilometerheffing die duurder is in de spits. De totale fiscale druk voor de transportsector mag wel niet stijgen, benadrukt hij.

Loonindexering

Het VBO merkt ook op dat een klimaatbeleid niet zal werken zolang de lonen automatisch stijgen als producten in de winkel duurder worden. 'Als het de bedoeling is dat mensen hun gedrag aanpassen en zich milieuvriendelijker gedragen, moet de overheid milieuvervuilend gedrag bestraffen.' Als de taksen gewoon resulteren in hogere lonen, valt die bestraffing weg.

Timmermans zei dat de automatische indexering van de lonen aan consumptieprijzen moet verdwijnen. 'We zijn het enige land waar dat bestaat', zei hij.

Timmermans pleitte er opnieuw voor dat de federale regering een aparte begroting zou opmaken voor investeringen. Die mag voor hem tot 1 procent van het bbp in het rood gaan, zodat de investeringen kunnen stijgen. De gewone begroting, waarin dan alleen nog de lopende uitgaven zitten, zoals voor salarissen en uitkeringen, mag dan niet in het rood gaan. De investeringen zijn nodig, zegt het VBO, omdat files ons nu al 2 procent van het bbp per jaar kosten.

Overheid tiende kleiner

Volgens het VBO is zijn plan berekend. Tegenover de lastenverlagingen en de ambitie voor mobiliteit staat dat er meer mensen aan het werk zullen zijn en dat de overheid een tiende kleiner moet worden. Volgens het VBO is het mogelijk om in vijf jaar tijd 5 procent van het bbp aan overheidsuitgaven te schrappen door efficiënter te werken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud