Advertentie

Vlaams Belang: 'N-VA deed het slechter dan Di Rupo'

Tom Van Grieken, voorzitter van Vlaams Belang. ©BELGA

Op het partijcongres van Vlaams Belang zaterdag in Gent was er naast de gekende eisen op communautair vlak en inzake migratie ook veel aandacht voor onderwijs, milieu, en Europa.

Voorzitter Tom Van Grieken haalde zwaar uit naar de N-VA en de V-dagen die de partijen in aanloop van de verkiezingen organiseert. Die V staat niet Vlaanderen of vooruitgang, maar voor vergeet. 'Vergeet dat ze 5 jaar niets communautairs gedaan hebben; vergeet dat ze sociaaleconomisch een ramp waren; vergeet dat het gat van de begroting oploopt tot 8,5 miljard euro; vergeet dat ze het dus slechter gedaan hebben dan Di Rupo, in economisch betere omstandigheden', haalde de Vlaams Belangvoorzitter uit.

Ook Europees lijsttrekker en gewezen voorzitter Gerolf Annemans had geen goed woord over voor N-VA 'die vijf jaar lang inspanningen geleverd heeft voor de onafhankelijkheid ... van Catalonië. Het was voor Catalonië alles, en voor Vlaanderen helemaal niks'. 'En het is niet door op het einde rap rap, zwaaiend met het Marrakesh-pakt, uit de regering te stappen en nu dan te vermommen in de pels van oppositiepartij, dat ge kunt vergeten dat ge de Vlaamse zaak met uw diepvries eigenlijk een dodelijke slag hebt toegebracht', aldus nog Annemans.

Annemans haalde ook het half miljoen immigranten aan dat deze legislatuur in het land binnengekomen zijn, de 132.000 Belgische paspoorten die uitgereikt werden, de jaarlijks 50.000 migranten die via gezinshereniging naar ons land gekomen zijn en de 4,6 miljoen subsidies aan de islam. 'Vergeet vooral dat het een N-VA'er was die humanitaire visa verkocht aan mensen in miserie. De N-VA van 2019 is geen deel van de oplossing, maar een deel van het probleem. Denk eraan op 26 mei', klonk het.

Minimumpensioen

Vlaams Belang stelt in zijn programma een drastische verlaging van de belastingen op arbeid voor, onder meer door de verhoging van de belastingvrije som van 7.430 euro tot het niveau van het leefloon (10.829 euro), wat een fiscaal voordat van 850 euro voor de belastingplichtige oplevert. Met de verlaging van de aanslagvoet op de tweede schijf van 40 naar 30 procent, goed voor nog eens 930 euro. Daarnaast moet er een minimumpensioen van 1.500 euro na een volledige loopbaan komen en dient de pensioenleeftijd opnieuw van 67 op 65 jaar gebracht te worden.

Om de sociale zekerheid betaalbaar te houden pleit Vlaams Belang voor de splitsing en voor een systeem waarbij vreemdelingen pas in het systeem kunnen instappen na 8 jaar verblijf en drie jaar werken in België. Niet-Belgische kandidaat-sociale huurders moeten bewijzen dat ze geen vastgoed hebben in hun land van herkomst.

Leerkracht

Inzake onderwijs pleitte Roosmarijn Beckers, tweede op de Vlaamse lijst in Limburg, voor een herwaardering van het beroep van leerkracht en vond dat geweld tegen leerkrachten een verzwarende omstandigheid moet zijn zoals voor politieagenten. Bob De Brabandere, derde op de Brusselse lijst, eiste een absolute voorrangsregel voor Nederlandstaligen in Nederlandstalige scholen in Brussel. Nederlandsonkundigen moeten verplicht een taalbad ondergaan.

Op klimaatvlak mag kernenergie geen taboe zijn, maar de kilometerheffing wel, want die treft vooral de gewone Vlaming die pendelt. Ook van lage-emissiezones in Vlaamse steden en gemeenten wil de partij niet weten. 'Onze jongeren moeten niet spijbelen voor het klimaat, maar studeren voor het klimaat', vond Beckers. 'Mensen die in armoede leven kan het niet schelen hoe hun dure elektriciteit wordt opgewekt, ze hopen enkel dat ze op het einde van de maand de factuur kunnen betalen.' De btw op elektriciteit moet van 21 naar 6 procent gebracht worden.

Institutioneel pleit Vlaams Belang voor het beperken van het aantal Vlaamse parlementsleden van 124 naar 100. De opkomstplicht moet op de schop en bij ingrijpende beslissingen moet de bevolking zich in bindende referenda kunnen uitspreken.

Voor Brussel moet er een fusie van de zes politiezones komen en van de 19 OCMW's. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt best omgevormd tot een aparte raadgevende commissie in het Vlaams Parlement, want de Brusselaars verdienen volgens De Brabandere een assertief Vlaanderen.

En onder de slogan 'met de dieren tegen de beesten' wil de partij een levenslang houdverbod opleggen aan mensen en bedrijven die dieren meermaals hebben mishandeld of verwaarloosd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud