Werkgevers hameren op slimme kilometerheffing

De kilometerheffing moet helpen de files aan te pakken. ©HH / Peter Hilz

De drie regionale werkgeversorganisaties leggen voor het eerst een gezamenlijk verkiezingsmemorandum voor aan de regeringen in ons land.

De werkgeversorganisatie Voka en de Waalse en Brusselse tegenhangers UWE en BECI hameren op de invoering van een slimme kilometerheffing in de volgende legislatuur. Dat staat in een lijstje met twaalf prioriteiten voor de volgende federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen, die de drie dinsdag voorleggen bij de premier en de drie regionale regeringsleiders.

Gedelegeerd bestuurder van Voka Hans Maertens en zijn Brusselse en Waalse tegenhangers Olivier Willocx en Olivier de Wasseige klopten dinsdagochtend eerst aan bij Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA). 'We hebben onze verkiezingsmemoranda samengelegd en zagen dat er naast verschillen ook veel gemeenschappelijke punten waren', zegt Maertens.

'We dachten dat het een goed idee was die samen aan de regeringsleiders voor te leggen. We willen het signaal geven dat elke regio haar eigen economisch beleid moet voeren, maar dat we ook veel van elkaar kunnen leren. Het is de eerste keer dat dat gebeurt', zegt Maertens.

Files

De drie werkgeversorganisaties kwamen tot een lijstje met twaalf prioriteiten voor de volgende federale, Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen. Daarin pleiten ze opnieuw voor de invoering van een slimme kilometerheffing om het verkeer beter te sturen en zo de files aan te pakken. De kilometerheffing stond lang ook hoog op de prioriteitenlijst van N-VA-minister van Mobiliteit Ben Weyts, maar werd onlangs begraven bij 'gebrek aan draagvlak'.

Ook de regeringspartijen CD&V en Open VLD passen voor een belastingverhoging zonder degelijke alternatieven voor de auto. De werkgevers willen toch doorzetten, al moeten de drie gewesten wel hetzelfde systeem krijgen en moet de heffing afhankelijk zijn van plaats, tijdstip en de uitstoot van de wagen.

Onderwijs

Een andere grote werf is onderwijs. De werkgevers blijven hameren op meer wetenschappelijk gericht STEM-onderwijs, en een uitbreiding van het duaal leren van de schoolbanken naar de werkplek.

Ook energie is opnieuw een topprioriteit. De bedrijven vragen maatregelen om de zekerheid van energiebevoorrading te garanderen en de prijzen competitief te houden in vergelijking met het buitenland. De overheid moet ook meer inzetten op de energie-efficiëntie van woningen, en doorgedreven renovatiemaatregelen nemen. 'De bedrijven hebben al veruit de meeste inspanningen geleverd en engageren zich nog meer te doen in de toekomst. De grootste winst valt de komende jaren voornamelijk te halen bij de woningen van particulieren', klinkt het.

Tot slot vragen de werkgevers meer inzet op digitalisering, grotere investeringen in onderzoek en ontwikkeling, administratieve vereenvoudiging en budgettaire discipline, gekoppeld aan een belastingstop.

'Ik deel de hoofddoelstellingen', reageerde Bourgeois. 'Onze prioriteiten zijn onderwijs, de kenniseconomie, de export en de publieke investeringen, waar we pleiten voor een investeringsnorm.'

Maertens, Willocx en De Wasseige kloppen later op de dag nog aan bij Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS), zijn Waalse collega Willy Borsus (MR) en premier Charles Michel (MR).

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud