2013 is cruciaal jaar voor Oosterweel

Kaart van de wegenwerken rond Antwerpen

2013 wordt een heuse hindernissenrace voor de Antwerpse Oosterweelverbinding, beseft projectleider Jaak Polen. ‘Elke volgende stap is op zich een risico voor het geheel van het dossier.’

Het Vlaams Parlement hield gisteren zijn halfjaarlijkse voortgangsrapportage over de werken die de Antwerpse mobiliteitsknoop moet ontwarren. Veel voortgang heeft het ‘Masterplan 2020’ echter niet geboekt. Sinds de vorige rapportage in mei zijn wel een aantal bruggen over het Albertkanaal verhoogd en zijn twee sluizen en twee tramlijnen  in gebruik genomen. De werken liggen dus niet stil, maar rond de politiek gevoelige Oosterweelverbinding - om de Antwerpse ring echt rond te maken - is het vooral geduld oefenen. ‘We kunnen alleen maar wachten’, verzuchtte  Vlaams Parlementslid Bart Martens (sp.a). ‘Als een bende duivenmelkers.’


Uit de uiteenzetting van projectleider Jaak Polen bleek dat de hindernissen waar de Vlaamse regering het komend jaar moet over springen, talrijk zijn. 

Over het eerste obstakel kan elk moment een oordeel vallen. De Europese Commissie moet beslissen of het bouwconsortium Noriant een deel van de Oosterweelverbinding mag bouwen. Noriant zat in de laatste fase voor de onderhandelingsfase voor de vorige versie van de plannen (met de Lange Wapper-brug). Omdat de Vlaamse regering ondertussen  de brug door tunnels veranderd heeft, is het de vraag of Noriant het deel dat overeind bleef - een toltunnel onder de Schelde - mag uitvoeren. Als de Commissie dat niet concurrentieverstorend vindt, is een eerste hindernis overwonnen. 


Een tweede Europees obstakel is de concessie  van de Oosterweelverbinding. De Vlaamse overheid wil de schulden die voor de Oosterweelverbinding worden gemaakt buiten de Vlaamse begroting houden. De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) zou eerst instaan voor de realisatie van de Oosterweelverbinding, maar volgens Europa werkt die te weinig autonoom en te veel onder de vleugels van de Vlaamse overheid. Daardoor dreigde de Oosterweelverbinding toch op de Vlaamse begroting terecht te komen. De BAM zal de Oosterweelverbinding nu in concessie geven aan de NV Liefkenshoekshoektunnel.  Of Europa die concessie goedkeurt, is nog maar de vraag. 


Ondertussen loopt het onderzoek naar de milieu-effecten van verschillende tracé’s en een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Ook het Meccanotracé van de actiegroep StRaten-Generaal (dat de ring verder weg van het centrum sluit) en een centrale tunnel onder de stad worden daarbij bestudeerd. Op basis van die studies moet de regering in het najaar de knoop doorhakken over het definitieve tracé. Die beslissing ligt politiek dan weer gevoelig.

Minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V) wacht daar niet op. Zeheeft het studiebureau THV ROTS aangesteld om al het ontwerp voor de tunnels op te maken. Als het gekozen tracé uit 2010 blijft, levert dat tijdswinst op. Het studiebureau actualiseert ook de kosten voor het hele project. 

Het kostenplaatje vormt mogelijk de grootste hindernis. Het Rekenhof schat de totale kosten voor het Masterplan op 7,25 miljard euro. Het Oosterweelproject neemt daarvan een grote hap. ‘De onzekerheid over de financiering blijft en daardoor ook de planning’, waarschuwt het Rekenhof. ‘De deadline  - februari 2021 - wordt vermoedelijk niet gehaald.'

‘Een paar maanden vertraging betekenen niets in het geheel’, suste Crevits gisteren. ‘De verschillende tracé’s moeten correct onderzocht worden zodat er daarna geen spanning meer bestaat. Ondertussen werken we verder.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud