43 Vlaamse gemeenten zoeken best een fusiepartner

©BELGA

De onderhandelaars voor een nieuwe Vlaamse regering bespreken hoe nog meer gemeenten best fuseren. Welke gemeenten lopen in het vizier?

N-VA-voorzitter Bart De Wever wijdde in zijn startnota, die de basis voor de onderhandelingen vormt, een korte passage aan de gemeentefusies. De boodschap was dat de N-VA nog meer fusies wil.

18
18 van de 43 ‘fusierijpe’ gemeenten liggen in Vlaams-Brabant.

Er bestaat nog geen officieel kader met criteria om te bepalen welke gemeenten fusierijp zijn. De Tijd stelt drie graadmeters voor: het aantal inwoners, de schuldenlast en de budgettaire ruimte om te investeren. Op basis van die drie parameters detecteerde De Tijd een veertigtal gemeenten die er mogelijk baat bij hebben het gesprek met de buren aan te gaan. In Vlaanderen telt nog altijd de helft van de 300 gemeenten minder dan 15.000 inwoners. Die kleine gemeenten zouden schaalgrootte en expertise missen om alle opgelegde taken goed te kunnen uitvoeren.

18 van de 43 gemeenten die niet goed scoren op de drie parameters, en dus best een fusiepartner zoeken, liggen in Vlaams-Brabant. Het gaat vooral om gemeenten in het Hageland, zoals Glabbeek, Kortenaken en Bekkevoort. In Limburg en West-Vlaanderen gaat het om zeven gemeenten, in Oost-Vlaanderen om zes en in Antwerpen om vijf gemeenten. In 21 plaatsen is CD&V de grootste partij. Dat is van belang omdat ook politieke motieven een fusie kunnen vooruithelpen of bemoeilijken. In een op de drie kleine gemeenten won een lokale lijst in oktober 2018, waardoor de werkelijke score voor CD&V wellicht nog hoger ligt.

Het is uiteraard niet alleen een kwestie van geld. De wortel die de vorige Vlaamse regering gemeenten voorhield - schulden overnemen - had relatief weinig succes. Ondanks het aanbod van 500 euro per inwoner, met een bovengrens van 20 miljoen euro per fusieoperatie, zijn tijdens de vorige legislatuur maar 15 gemeenten overstag gegaan.

Welke gemeenten komen in het vizier van de fusiegolf? De Tijd ging het na. Lees hier meer.


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud