500 miljoen extra voor sociale woonleningen

‘Het totale budget voor de sociale woonbonus komt voor dit jaar op 1,3 miljard euro te liggen’, zegt Vlaams minister voor Wonen Freya Van den Bossche (sp.a). ©BELGA

Het budget voor de sociale woonleningen wordt met 500 miljoen euro opgetrokken. Dat was nodig, want het budget voor 2014 was in maart al op. Om verdere ontsporingen te vermijden, verstrengt de Vlaamse regering wel de voorwaarden.

Wie een woning wil kopen of wil renoveren maar door zijn beperkte inkomen uit de boot valt voor een bankkrediet, kan bij de Vlaamse overheid aankloppen voor een sociale woonlening. Dat kon althans tot half maart, want sindsdien is het geld voor 2014 al op.

Het sociale lening lijkt het slachtoffer te worden van haar eigen succes. In het begin van deze legislatuur werden voor 521 miljoen euro aan sociale woonleningen toegekend. In 2013 was dat al 699 miljoen euro en voor dit jaar werd 814 miljoen euro ter beschikking gesteld, maar dat budget was in maart dus al opgesoupeerd.

De Vlaamse regering stelt voor dit jaar nog eens 500 miljoen euro extra ter beschikking. ‘Daardoor komt het totale budget voor 2014 op 1,3 miljard euro te liggen’, zegt Vlaams minister voor Wonen Freya Van den Bossche (sp.a). ‘Daardoor kunnen we ruim drieduizend gezinnen helpen bij de aankoop van een nieuw huis.’

De woonleningen worden toegekend door het Vlaams Woningfonds (VWF) en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), die ondersteund worden door de Vlaamse regering. De 500 miljoen euro extra leningen bezwaren Vlaanderens begroting daardoor vanaf volgend jaar met 6 miljoen euro extra, onder meer door verstrekte rentesubsidies en waarborgen.

Strengere voorwaarden

In ruil voor het extra geld worden de voorwaarden voor de sociale woonlening wel opgetrokken. ‘We kunnen niet zomaar geld bijpompen, want anders dreigt het systeem te ontsporen’, stelt minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA).

Zo gaat de rente omhoog van gemiddeld 1,91 procent naar 2,41 procent. Voor een lening van 150.000 euro, af te betalen over 20 jaar met een vaste rente, gaat het maandelijkse afbetalingsbedrag daardoor van gemiddeld 751 euro naar gemiddeld 788 euro.

De lening blijft evenwel afhankelijk van het inkomen van de aanvrager en het aantal kinderen ten laste. ‘Voor de lagere en gemiddelde inkomens met kinderen betekent dit dat ze nog altijd kunnen lenen aan een rentevoet van 2,14 procent, wat een stuk onder de marktrente ligt’, stelt Van den Bossche.

Hogere inkomens betalen meer

Voor hogere inkomens gaat de rentevoet omhoog van 3,09 naar 4,29 procent, wat de marktrente benadert. ‘Wie een hoog inkomen heeft, krijgt dus niet per se een lagere rentevoet dan bij de bank’, aldus de socialistische minister.

Voor wie een lening krijgt, wordt de rentevoet bovendien elke twee jaar herzien in functie van het gezinsinkomen. De maximale inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een lening blijft dezelfde. Wel wordt er een ondergrens van 10.000 euro per jaar ingevoerd. Ook kan wie een bouwgrond of een nieuwbouw aankoopt niet langer gebruikmaken van de lening.

Voorwaarden sociale woonlening

Als u dit jaar een aanvraag indient, dan mag uw inkomen, als u een alleenstaande bent zonder kinderen ten laste, in een kernstad of in de Vlaamse rand rond Brussel niet meer bedragen dan 37.417 euro. Kernsteden zijn centrumsteden zoals Aalst, Antwerpen, Brugge, Kortrijk of Leuven. Buiten de centrumsteden en de Vlaamse rand ligt het maximum toegelaten inkomen wat lager. De aankoop van een woning is er doorgaans ook goedkoper.

Als minimuminkomen geldt dan weer 10.000 euro per jaar.

Als iemand samenwoont en wel kinderen ten laste heeft, mag het gezamenlijk belastbaar inkomen in een Vlaamse kernstad of in de Vlaamse rand 56.120 euro niet overstijgen. Dat bedrag mag u vermeerderen met 3.737 euro per persoon ten laste.

Het inkomen dat men in aanmerking moet nemen, is het inkomen zoals dat is weergegeven op het laatst gekende aanslagbiljet.

Verder mag de kredietnemer, ten laatste bij het ondertekenen van de leningakte, geen andere bouwgrond, kavel of woning hebben.

Ook wordt elke lening aangegaan voor ten hoogste 20 jaar en mag de geschatte verkoopwaarde van de woning niet meer bedragen dan 202.800 euro, een bedrag dat u, vanaf de derde persoon ten laste,  mag vermeerderen met circa 10.000 euro. 

De Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningen gaat voortaan ook na of u solvabel bent. Met andere woorden of u de maandelijkse aflossingen wel aankan en dan nog genoeg geld overhoudt om de normale gezinsbehoeften te financieren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud