Advertentie
Advertentie

Geen verbod op nachtvluchten, wel stillere weekendnachten op Brussels Airport

©Photo News

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft Brussels Airport een nieuwe omgevingsvergunning voor onbepaalde duur gegeven. Aan de vergunning is een reeks voorwaarden verbonden, maar een verbod op nachtvluchten komt er niet.

De milieuvergunning van Brussels Airport, die in 2004 werd verleend en afloopt op 8 juli, wordt omgezet in een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vrijdag. De vergunning komt met een reeks voorwaarden nadat de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) daar in een advies op aangestuurd had.

Een verbod op nachtvluchten komt er niet. In een deeladvies had het Departement Zorg dat de facto aanbevolen door alle vluchten met een geluidsniveau hoger dan 60 decibel 's nachts te bannen. Demir legt Brussels Airport wel op om tegen 2032 te streven naar 30 procent minder slaapverstoring. De luchthaven moet daarvoor binnen de vier jaar na het krijgen van de vergunning bijkomende geluidsbermen en geluidswerende objecten plaatsen.

Advertentie
-30%
hinder beperken
Demir legt de luchthaven op dat ze moet streven naar 30 procent minder slaapverstoring tegen 2032.

Daarnaast komt er een verscherpte regeling voor de stille weekendnachten. Vanaf 2026 mogen van zaterdag tot maandag tussen 1 en 5 uur 's ochtends alleen nog vliegtuigen landen onder een bepaald geluidsniveau. Dat geldt vanaf 2028 ook voor vliegtuigen die opstijgen. De vraag is wat de impact is op cargobedrijven zoals DHL, die nachtvluchten nodig hebben in hun complexe logistieke operaties. DHL spreekt van een 'werkbaar keurslijf', al zijn 'serieuze inspanningen' nodig om aan de voorwaarden te voldoen.

Plafond

Een plafond op het aantal vliegbewegingen komt er ook, hoewel onder meer de werkgeversorganisatie Voka zich daartegen had gekant. Het plafond is minder streng dan wat de GOVC had gesuggereerd. Demir legt Brussels Airport een maximumaantal vluchten op van 240.000 tegen 2032. Dat ligt in lijn met het groeipad dat Brussels Airport zelf voor ogen had en moet een toename van 13 procent mogelijk maken tegenover 2023. De GOVC had gepleit voor maximaal 234.000 vluchten tegen 2030.

Voor de stikstofuitstoot is de nieuwe vergunning gebaseerd op het stikstofdecreet dat begin dit jaar goedgekeurd werd. Hoewel de Raad van State tot twee keer toe ernstige vragen had gesteld bij het decreet en het later bij een procedure voor het Grondwettelijk Hof mogelijk sneuvelt, wordt er niet voor gekozen om de vergunning juridisch te baseren op de Europese uitzonderingsregels voor projecten van groot maatschappelijk belang.

Onzekerheid

Volgens Demir garandeert de vergunning een 'evenwicht tussen de economische belangen van de luchthaven en de leefbaarheid van de regio'. Voka is gemengd tevreden. 'Op korte termijn is de continuïteit en de ontwikkeling van de luchthaven nog mogelijk en worden de huidige activiteiten en de jobs gevrijwaard. Op langere termijn creëert het plafond op het aantal vliegbewegingen onzekerheid over de toekomstige groei van Brussels Airport', zegt Voka.

De exploitatiebeperkingen zadelen ook Brussels Airport met hoofdbrekens op. 'De beperking van het aantal vliegbewegingen die de vergunning oplegt, treft de toekomst van het hele ecosysteem op de luchthaven. 240.000 vliegbewegingen per jaar geeft een groeimarge tot 2032, maar er zal een bijstelling nodig zijn om daarna verder te groeien. Daarnaast bevat de vergunning ook strenge reductiedoelstellingen op vlak van geluid', luidde het vrijdagavond in een reactie.

Op langere termijn creëert het plafond op het aantal vliegbewegingen onzekerheid over de groei van Brussels Airport.

Voka

Ook bij de Vlaamse liberalen is bezorgdheid te horen. Viceminister-president Gwendolyn Rutten (Open VLD) zegt zich zorgen te maken over een mogelijk krimpscenario voor de luchthaven. Bij premier Alexander De Croo (Open VLD) klinkt eenzelfde geluid. 'Een plafond op het aantal vliegbewegingen kan er in de feiten toe leiden dat de luchthaven op termijn niet meer groeit', zegt Rutten. 'Het zou veel logischer zijn om niet met een plafond maar met geluidsnormen te werken. De industrie kan dan versneld overschakelen op geluidsarme vliegtuigen. Het kan niet de bedoeling zijn de groei van de luchthaven te beknotten.'

Bond Beter Leefmilieu (BBL) oordeelt dat de vergunning onvoldoende garanties biedt voor het terugdringen van de geluidshinder en de milieu- en klimaatimpact van de luchthaven. Partijen hebben 45 dagen om een procedure aan te spannen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. BBL zegt dat hij na een ruimere lezing van de vergunning zal bekijken welke juridische stappen hij onderneemt.

'Er worden doelstellingen opgelegd tegen 2032, maar Brussels Airport krijgt wel een vergunning voor onbepaalde duur. Dat is niet logisch', zegt Jasper Wouters van BBL. 'Voor geluidshinder worden kleine stapjes gezet, maar er zijn geen concrete maatregelen die garanderen dat er minder slaapverstoring zal zijn. En over het terugdringen van de CO2-uitstoot van het vliegverkeer wordt amper gesproken.'

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.