Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Naar een nieuwe oude dag

Tegen 2050 telt België dubbel zoveel 80-plussers. Als we willen dat voor die 1,2 miljoen mensen de oude dag geen lijdensweg wordt, moeten we dringend anders kijken naar wonen, tijdsbesteding en inspraak. 'Het instellingsgevoel moet eruit.'