Advertentie

Aantal leerlingen in islamlessen in 10 jaar verdubbeld

©Hollandse Hoogte

In tien jaar tijd is het aantal leerlingen dat islamonderwijs volgt ruim verdubbeld. De Moslimexecutieve timmert aan een nieuwe opleiding om tegemoet te komen aan die stijgende vraag.

In het lager en middelbaar volgden vorig schooljaar 56.262 leerlingen islamonderwijs. Dat is meer dan dubbel zoveel als tien jaar geleden, blijkt uit cijfers van het departement Onderwijs. Hun aandeel in het totale aantal leerlingen steeg in diezelfde periode van 3,2 naar 6,8 procent.

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is

Het aantal leerlingen dat voor de protestantse godsdienst kiest, blijft min of meer stabiel terwijl ook de populariteit van de lessen zedenleer erop vooruitgaat.

Katholieke godsdienst

Dat gaat vooral ten koste van de katholieke godsdienstlessen. Tien jaar geleden volgde nog 83,5 procent van de leerlingen katholiek godsdienstonderwijs. Vandaag gaat het om 78,8 procent.

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is

Het gemeenschapsonderwijs of GO! heeft de grootste groep leerlingen die voor islamonderwijs kiezen. Het gemeenschapsonderwijs garandeert de vrijheid van onderwijs door leerlingen voor het vak levensbeschouwing een waaier aan keuzes aan te bieden.

In het katholieke onderwijsnet daarentegen is het niet mogelijk bijvoorbeeld het vak islamitische godsdienst te volgen. Topman Lieven Boeve brak in het voorjaar wel een lans om moslims en andersgelovigen een meer volwaardige plek op school te geven. Hij timmert aan een ‘katholieke dialoogschool’ waarbij de christelijke identiteit weliswaar centraal staat, maar ook in dialoog gaat met andere overtuigingen. Hij denkt onder andere aan vrijwillige moslimlessen na de schooluren.

Boeve doet die stap naar eigen zeggen om te vermijden dat de identiteit van het katholiek onderwijs verwatert. De toenemende secularisering zet de positie van het katholiek onderwijs onder druk. Hoewel het katholieke net met twee derde van alle leerlingen veruit het grootste is, kiest de groeiende groep moslimjongeren vaker voor het GO!.

Radicalisering

Daarnaast plaatst de stijgende vraag naar islamonderricht de onderwijswereld voor een tweede uitdaging: een gebrek aan geschikte islamleerkrachten. In het lager onderwijs heeft slechts 16 procent het juiste diploma om islam te onderrichten, terwijl dat in het secundair 38 procent is. Nochtans is het islamonderwijs in Vlaanderen cruciaal om een dam op te werpen tegen de toenemende radicalisering, bleek in de commissie Radicalisering van het Vlaams Parlement.

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is

In november tekende Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) daarom een engagementsverklaring met de Moslimexecutieve, die verantwoordelijk is voor de islamlessen. De executieve beloofde te overleggen met het hoger onderwijs om een opleiding islamonderwijs voor de lagere school te starten. Die moet in de plaats komen van de cursussen die de executieve momenteel zelf geeft aan toekomstige islamleraars. De werkgroepen daarover beginnen deze maand, bevestigt het kabinet-Crevits.

Gezien de groeiende groep leerlingen is extra inspectie nodig.
hilde crevits (CD&V)
vlaams minister van onderwijs

Kort na de kerstvakantie start ook een extra adviseur bij de Moslimexecutieve om islamleerkrachten te ondersteunen en het huidige lesmateriaal te evalueren. ‘Dat geeft de bestaande inspecteurs-adviseurs de kans zich meer toe te leggen op hun inspectietaken. Dat is nodig gezien de groeiende groep leerlingen die islam volgen’, luidt het bij Crevits.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud