Actieplan om trucks 's nachts te doen rijden

De Antwerpse haven en industrie. ©BELGA

Het Antwerpse havenbestuur zit met de transportsector aan tafel om het nachttransport fors uit te breiden. Dat moet de fileproblemen in Antwerpen en de Liefkenshoektunnel helpen oplossen.

De Liefkenshoektunnel heeft net als de Kennedytunnel zijn maximale capaciteit (40.000 voertuigen per dag) bereikt, blijkt uit cijfers van de nv erachter. Het gros van het verkeer komt van of gaat naar de Antwerpse haven. De tunnel is heel belangrijk voor het containertransport tussen de Linkeroever - waar de grote containerterminals liggen - en de Rechteroever. En de verwachting is dat hij nog meer dichtslibt. ‘Dit jaar zal de overslag in de haven waarschijnlijk 6 procent hoger liggen dan in 2017. Dat betekent meer trafiek’, zegt het Antwerpse havenbestuur.

©MEDIAFIN

Het bestuur wil zich op een groeiende overslag voorbereiden en het verkeersprobleem aanpakken. Het is al meer dan een jaar bezig om de mobiliteitsuitdagingen in en rond Antwerpen in kaart te brengen en mee te helpen oplossen. Deze week begon een rondetafel met de wegtransportsector en de logistiek om de wegeninfrastructuur in en rond de haven beter te benutten. Een van de onderwerpen die uitgebreid aan bod komen, is een uitbreiding van het nachttransport.

Piekprobleem

 ‘De tunnel heeft vooral een piekprobleem ’s morgens en ’s avonds. In de daluren zijn er bijna geen problemen. We moeten dus zoveel mogelijk voertuigen buiten die pieken laten rijden.’‘De Liefkenshoektunnel heeft voldoende capaciteit, maar is onvoldoende benut’, zegt Jacques Vandermeiren, de topman van het Antwerpse Havenbedrijf.

Dat kan volgens Vandermeiren via de afschaffing van de kilometerheffing of de tolheffing ’s nachts. ‘Maar er zijn ongetwijfeld nog andere manieren om mensen aan te moedigen de tunnel buiten de spits te gebruiken, zoals een variabele tol of een kilometerheffing op maat.’

Zulke maatregelen kunnen volgens Vandermeiren op korte termijn veel problemen oplossen. ‘Beton bijgieten en extra tunnels bouwen kost veel geld en duurt lang. Bedrijven mogen niet verwachten dat de overheid infrastructuur blijft bijbouwen. We mogen ook niet vergeten dat het met de bouw van de Oosterweelverbinding eerst nog erger wordt voor het beter wordt.’

’s Nachts rijden vergt een vergaande aanpassing van de hele logistieke keten. ‘De twee grote containerterminals op de Antwerpse Linkeroever zijn nu een jaar 24 op 24 uur open, maar het succes is beperkt. Veel transportfirma’s en logistieke bedrijven waar containers worden opgehaald of gebracht, hebben hun werking daar onvoldoende op afgestemd.’

De logistieke keten aanpassen is een gevoelige materie, erkent Vandermeiren. ‘Maar het voordeel van een crisis is dat het bewustzijn bij de logistieke sector om anders te gaan werken groot is. Daarom laten we de bedrijven zelf voorstellen doen. Als het van bovenaf wordt opgelegd, dreigt het te lang te duren.’ In maart wil Vandermeiren samen met de sector een actieplan klaar hebben met concrete aanbevelingen en vragen voor de overheid.

Binnenvaart en spoorvervoer

De Antwerpse haven bekijkt ook verschillende pistes om de binnenvaart en het spoorvervoer te stimuleren. Met de spoorbeheerder Infrabel lopen discussies om de 1.000 km spoor in de haven aantrekkelijker - lees: competitiever - te maken. Dat vergt een andere tarifering. ‘Nu is het spoor in de haven beperkt tot 6 à 7 procent van het transport. Dat moet op korte termijn verdubbelen.’ De binnenvaart is goed voor 38 procent, het wegvervoer voor 55 procent.

Als het van bovenaf wordt opgelegd, dreigt het te lang te duren.
Jacques Vandermeiren
Topman van het Antwerpse Havenbedrijf

Met de binnenvaartsector is afgesproken dat schepen vanaf volgende maand minimaal 20 containers vervoeren om in de haven te kunnen lossen en laden. ‘Op die manier vermijden we congesties van schepen die kleine vrachten aanbrengen’, aldus Vandermeiren.

De introductie van de vorig jaar gelanceerde waterbussen in de haven leidde al tot minder auto’s op de weg. In oktober wordt afgeklokt op 40.000 gebruikers per maand. Een gigantisch succes. Vandermeiren: ‘Allemaal mensen die niet langer de auto gebruiken.’

‘Nachttransport door Liefkenshoektunnel heeft ons gered’

Joosen Transport Solutions, gevestigd in het Noord-Antwerpse Brecht, pendelt al jaren tussen Linker- en Rechteroever. CEO Kurt Joosen heeft het verkeer in de Liefkenshoektunnel mettertijd zien toenemen.

‘Bijna de hele dag door zitten vrachtwagens vast in de Liefkenshoektunnel. Voor ons bedrijf was dat een ramp omdat 80 van onze 120 vrachtwagens lokaal transport verzorgen, van en naar de haven, en van Linker- naar Rechteroever.’

‘Gelukkig is er sinds half 2017 een nachtkorting van 75 procent op de tol. Dat was de redding voor ons bedrijf. Was die er niet, dan hadden we ons er nooit op georganiseerd met een vaste nachtplanning.’

‘Sinds juli vorig jaar rijden we met 30 vrachtwagens vijf keer per nacht heen en weer tussen Linker- en Rechteroever. We laten al het internationaal transport overdag aankomen op onze hub op Rechteroever. Die containers worden vanaf 9 uur ’s avonds door onze nachtchauffeurs versast naar de terminals op Linkeroever, die ’s nachts open zijn.’

‘Elke maand betalen we 60.000 euro aan tolgeld voor alleen de Liefkenshoektunnel, inclusief de nachtkorting. We vragen onze klanten dan wel een Linkeroevertoeslag, maar dat dekt de kosten niet. We hebben zwaar geïnvesteerd in onze hub in de haven op Rechteroever, en in ons nachtsysteem. Onze chauffeurs kosten 1,15 euro per uur bruto meer voor nachtwerk. Dat valt dus wel mee.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud