analyse

‘Alle verliezen compenseren kunnen we niet'

‘Ons Vlaams economisch schip loopt op dit moment averij op, maar als we alle hens aan dek krijgen, gaan we niet ten onder in deze storm', houdt Vlaams minister-president Jan Jambon de moed erin. ©Photo News

Met premies voor handelaars die fors verlies lijden, goedkope leningen en extra garanties trekt de Vlaamse regering de geldbuidel ver open in coronatijden. Ver genoeg? ‘We zullen gigantische inspanningen doen, maar alle verliezen compenseren kan de overheid niet’, zegt minister-president Jan Jambon (N-VA).

‘Samen geraken we hierdoor.’ ‘Ons Vlaams economisch schip loopt op dit moment averij op, maar als we alle hens aan dek krijgen, gaan we niet ten onder in deze storm.’ En: ‘Vraag niet wat jouw land voor jou kan doen, maar wat jij voor je land kan doen.’

Als de meest onderkoelde politicus van de Wetstraat de Amerikaanse politicus John Kennedy begint te citeren, weet je dat het ernstig is. Nadat de Vlaamse regering eerder al hinderpremies van 4.000 euro voor gesloten handelszaken en een energiecheque voor tijdelijk werklozen had aangekondigd, lanceerde ze woensdag nog een bijkomend pakket maatregelen om te verhinderen dat de komende maanden en jaren duizenden zelfstandigen, kmo’s en grote bedrijven omvallen. Opvallend is dat Vlaanderen zich daarbij ver op het terrein van de banken begeeft. Een overzicht van de maatregelen.

3.000 euro voor wie 60 procent omzet verliest

Niet alleen handelszaken die moesten sluiten vanwege de lockdown komen in wild vaarwater, ook zelfstandigen die nog openblijven, draaien met grote verliezen. Opdat ook zij niet zouden sluiten en jobs bevriezen, geeft de regering een eenmalige premie van 3.000 euro voor zaken die hun omzet door de coronacrisis met minstens 60 procent zien teruglopen.

‘Dit gaat over een breed spectrum ondernemingen: de evenementensector, psychologen, kinesitherapeuten, kleine delicatessenwinkels voor toeristen, schilders en loodgieters die enkel dringende herstellingswerken kunnen doen’, zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V).

Het omzetverlies van 60 procent tussen 14 maart en 30 april wordt gecontroleerd via de tweedekwartaalaangifte van de btw.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als die in bijberoep kunnen de premie krijgen, op voorwaarde dat ze de volledige sociale bijdragen betalen. Wie een lagere bijdrage betaalt, kan een premie krijgen van 1.500 euro, op voorwaarde dat hij of zij niet voor meer dan 80 procent als werknemer aan de slag is. Via een formulier van het Agentschap Innoveren en Ondernemen Vlaio kan de steun op een verklaring op eer worden aangevraagd. De toepassing zelf wordt wellicht pas tegen eind april opengesteld, zodat het op de uitbetaling sowieso nog even wachten is.

Het omzetverlies van 60 procent tussen 14 maart en 30 april wordt gecontroleerd via de tweedekwartaalaangifte van de btw. Ook vzw’s die minstens een persoon voltijds tewerkstellen, kunnen de premie krijgen. De controle gebeurt dan niet via de btw-aangifte, maar via andere financiële informatie. Wie uiteindelijk toch meer blijkt te hebben verdiend, kan via een tweede controle nog aantonen dat het verlies tijdens de crisismaanden wel degelijk 60 procent of meer bedroeg.

De premie is combineerbaar met federale maatregelen zoals het overbruggingskrediet. Ook wie zelfstandige in bijberoep is en als werknemer een uitkering voor tijdelijke werkloosheid krijgt, kan de beide rechten cumuleren. Wat niet kan, is de compensatiepremie claimen boven op de hinderpremie van 4.000 euro.

250 miljoen extra voor leningen aan kmo's

Via de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) ondersteunt Vlaanderen al veel bedrijven. Met de aankondiging van ‘achtergestelde’ leningen voor kmo's, start-ups en scale-ups begeeft de overheid zich nu nog meer op het terrein van de banken. De maatregel komt er omdat kleine bedrijven vrezen dat ze onvoldoende kredieten kunnen ophalen op de private markt.

‘Er komen almaar meer signalen dat er naast de federale overbruggingskredieten, die liquiditeitsnoden op heel korte termijn lenigen, een grote nood is aan financieringsinstrumenten voor de middellange termijn’, aldus Crevits. Het gaat met name om gezonde bedrijven, die door een tijdelijk slechte rendabiliteit uit de boot van de banken vallen, omdat die te grote risico’s moeten nemen. ‘Het verschaffen van achtergestelde leningen op een termijn van drie jaar met een verlaagde rentevoet lijkt de aangewezen methode om de cashflow op peil te krijgen en investeerders voldoende risicoappetijt te geven’, aldus Crevits. De rentevoet wordt bepaald in functie van de looptijd en het risico, is te horen.  

Bedrijven die voor de crisis al problemen hadden, worden uitgesloten. ‘Deze maatregel focust op bedrijven die weer actief zijn en met meer dan 80 procent van hun personeel werken. Zo ondersteunen we actieve bedrijven om opnieuw te produceren’, luidt het. Om de kredieten toe te kennen voert PMV een kapitaalverhoging van 250 miljoen euro door.

Er komen almaar meer signalen dat er een grote nood is aan financieringsinstrumenten voor de middellange termijn.
Hilde Crevits
Vlaams minister van Werk

3 miljard euro aan waarborgen

Na de federale garantieregeling voor 50 miljard euro aan nieuwe overbruggingskredieten, drijft ook Vlaanderen zijn waarborgcapaciteit op, van 1,5 naar 3 miljard euro. De zogenaamde Gigarant-waarborgregeling wordt gebruikt om bankiers te ondersteunen bij kredietaanvragen van grotere bedrijven. Ook hier geldt dat de waarborg alleen wordt toegekend voor bedrijven die op 31 december 2019 nog niet in moeilijkheden zaten. Het bedrag wordt per onderneming tijdelijk beperkt tot het dubbele van de totale brutoloonmassa of een kwart van de totale omzet van vorig jaar. Alleen dossiers die niet onder de federale garantieregeling vallen, komen in aanmerking.

Noodfonds van 200 miljoen euro

Gesubsidieerde sectoren zoals cultuur, media en jeugd krijgen een noodfonds van 200 miljoen euro. Hoe die steun er zal uitzien, moet nog worden uitgewerkt. De kinderopvang blijft tijdens de paasvakantie gratis voor kinderen van ouders in essentiële beroepen, kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie. Voor crèches en buitenschoolse opvang is er een compensatie per afwezig kind.

Economische orkaan

De inspanningen van de Vlaamse regering zullen de begroting van dit jaar met 2 à 3 miljard euro verzwaren, valt te horen. De vraag blijft of het allemaal voldoende is in een economische omgeving waar de prognoses almaar slechter worden. Jambon pleit voor optimisme, maar ook voor realisme. 'Wij zijn bereid om gigantische inspanningen te doen opdat de Vlamingen en de Vlaamse economie deze tsunami kunnen doorstaan. Wij willen en zullen daarom mensen en bedrijven helpen om financieel en economisch het hoofd boven water te houden en dus te overleven. Tegelijk is de nuchtere werkelijkheid dat de Vlaamse overheid nooit alle verliezen kan compenseren. Daar is gewoon niet genoeg geld voor. Ik ben daar eerlijk in: de overheid is niet in staat het totale verschil bij te passen.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud