Alleen goede corona­punten tellen mee

'De concrete invulling van de deliberaties gebeurt door de scholen zelf. Wij schetsen alleen het kader', zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. ©BELGA

Klassenraden mogen enkel rekening houden met afstandstaken en -toetsen als leerlingen daarmee een beter eindresultaat kunnen ­behalen. Kinderen die hun voeten hebben ­geveegd aan het preteachen zullen dus gewoon naar het volgende jaar kunnen.

Volgende week buigen de klassenraden zich over de onderwijsprestaties van de leerlingen. Zij krijgen nu het advies van het ministerie van Onderwijs om taken en toetsen, afgenomen via online onderwijs, enkel in ­rekening te brengen als ze positieve gevolgen hebben voor de eindevaluatie van de leerling in kwestie. Dat schrijven de kranten van Mediahuis.  

Volgens minister Ben Weyts (N-VA) is dat een faire maatregel.  Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, legt uit hoe scholen dat in praktijk zullen brengen. 'Klassenraden hanteren voor deliberaties drie bronnen van informatie. De studieresultaten van het deel van het schooljaar vóór corona brengen we gewoon in rekening zoals andere jaren. Ook de resultaten van examens die afgenomen zijn na de lockdown, tellen uiteraard mee. De situatie is anders voor de uitslag van taken en toetsen tijdens online afstandsonderwijs. Die ­beïnvloeden alleen het eindresultaat als dat de leerling ten goede komt. De concrete invulling van de deliberaties gebeurt door de scholen zelf. Wij schetsen alleen het kader.'

De meeste scholen zullen zich strikt aan dat advies houden. "Toch verzamelen we deze evaluaties zorgvuldig, omdat ze belangrijke informatie verschaffen over de positie van een leerling in het leerproces", zegt Bieke Steenhaut van de GO!-scholengroep Gent. "Maar we brengen de punten inderdaad alleen in rekening als ze een positief effect hebben. Zo kunnen we sommige leerlingen belonen en bij andere kijken waar het is misgelopen, zonder met de vinger te wijzen, met respect voor de moeilijke situatie van een lockdown." 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud