Almaar meer studenten mogen niet aan academiejaar beginnen

©Frank Toussaint

Meer dan tienduizend studenten mochten het academiejaar 2018-2019 niet starten. Ook de voorgaande jaren nam hun aantal toe.

Bij de start van het academiejaar 2018-2019 waren er 10.170 studenten die geen einddiploma op zak hadden en over onvoldoende leerkrediet beschikten om het jaar te beginnen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Vier jaar eerder, in 2014 waren er nog 6.461 studenten met een uitgeput leerkrediet en zonder diploma, of 2,94% van de 220.058 ingeschreven studenten in Vlaanderen. Dat percentage is gestegen naar 4,5 procent van de 227.997 ingeschreven studenten.

4,5%
studenten hoger onderwijs
Mogen academiejaar niet beginnen dat hun 'leerkrediet' op is

Het leerkredietsysteem bestaat sinds 2008. Het houdt in dat studenten bij hun inschrijving in het hoger onderwijs in Vlaanderen een leerkrediet van 140 studiepunten krijgen.

Om te starten aan een volledig academiejaar zet een student 60 studiepunten in. Als de student slaagt, krijgt hij die terug. Bij het niet-slagen na twee zittijden verliest een student leerkrediet. De universiteit of hogeschool kan een student weigeren of verhoogd inschrijvingsgeld vragen als die geen of te weinig leerkrediet heeft overgehouden.

Bijsturen

'De bedoeling van het leerkrediet was studenten te stimuleren een bewuste studiekeuze te maken en de hogeschool of universiteit aan te sporen de studievoortgang te bewaken', zegt Warnez. 'Nu blijkt dat steeds meer studenten pas na enkele jaren te weten komen dat ze niet de meeste gepaste richting kozen.'

Warnez vindt het tijd voor een evaluatie en bijsturingen. 'De studie-efficiëntie moet omhoog. De verloren jaren van die studenten kosten de overheid, de ouders en de studenten zelf tijd en geld. We moeten meer inzetten op heroriëntering bij het begin van hun studietraject.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud