Ambtenaren op barricaden tegen nieuwe ziekteregeling

Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans wil het statuut van de Vlaamse ambtenaren aanpassen en botst daarbij met de vakbonden. ©Photo News

Donderdag zullen belastingcontroleurs op een Antwerpse gewestweg hinder veroorzaken. Maandag blokkeerden sluiswachters al de binnenvaart. De Vlaamse ambtenarenvakbonden staan op de barricaden tegen de hervorming van hun statuut.

De plannen van Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) om het ambtenarenstatuut te hervormen botsen op fel protest van de vakbonden. Homans wil de verschillen tussen vastbenoemde en contractuele ambtenaren wegwerken. ‘Wie hetzelfde werk doet op dezelfde werkvloer moet aan dezelfde arbeidsvoorwaarden kunnen werken.’

Nu worden vastbenoemde ambtenaren volledig doorbetaald bij ziekte. In de plannen van Homans zullen ze na een maand terugvallen op 65 procent van hun loon. De ontslagmogelijkheden worden ook versoepeld. Het geld dat wordt uitgespaard gaat naar het pensioenfonds voor het contractuele personeel.

Wij zijn bereid tot overleg, maar hebben nog geen enkel signaal vanuit het kabinet gekregen.
jan van wesemael
algemeen secretaris acod openbare diensten

Homans wil met de maatregelen mensen sneller terug aan het werk krijgen. ‘Wanneer mensen lang van hun werkplek wegblijven, neemt de kans op re-integratie sterk af. Onbeperkt aan een volledig loon thuisblijven bij ziekte is niet van deze wereld’, aldus Homans.

'Ziek zijn is geen keuze'

De vakbonden steigeren. ‘Ziek zijn is geen keuze. De maatregelen zullen mensen niet sneller aan het werk krijgen. Het leidt er alleen toe dat zieke mensen het financieel moeilijk krijgen’, luidt het bij de christelijke vakbond. ‘Homans wil de arbeidsvoorwaarden voor de statutaire ambtenaren verslechteren in plaats van die van de contractuele ambtenaren te verbeteren.’

De socialistische ambtenarenbond ACOD blokkeerde maandag al verschillende sluizen uit protest tegen de hervorming. Bijna 200 binnenschepen lagen geblokkeerd. Eerder deze zomer waren er verwittigingsacties, bijvoorbeeld de bezetting van een sluis in Menen.

Donderdag zal het personeel van de Vlaamse Belastingdienst op een gewestweg in Wijnegem auto’s aan de kant zetten om te checken of ze in orde zijn met de verkeersbelasting. ‘Dit zal behoorlijke hinder opleveren’, waarschuwt algemeen secretaris Jan Van Wesemael (ACOD). Vrijdag beslissen de loodsen over eventuele acties tegen de pensioenplannen. En daar stopt het niet.

Ledenvergaderingen

‘We houden bij alle gemeenschapsinstellingen ledenvergaderingen’, zegt Van Wesemael. ‘Dat gaat van de administratie over Kind en Gezin tot de sluizen. Er kunnen zeker nog acties volgen.’ Het voorstel slaat op 20.000 vastbenoemde ambtenaren.

Homans betreurt dat de vakbonden al actievoeren voor 24 september. Die dag beginnen normaal onderhandelingen. Volgens haar kabinet kwam die late datum er op vraag van de bonden. Van Wesemael betwist dat. ‘Wij wilden al veel eerder rond de tafel gaan zitten. Ook nu zijn we bereid tot overleg, maar we hebben nog geen enkel signaal van het kabinet gekregen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect