ANALYSE Kladversie van Vlaams regeerakkoord

©BELGA

De onderwijshervorming komt er niet en het is helemaal gedaan met het gratis-beleid van De Lijn. De woonbonus blijft, het Oosterweeltracé ook. Dat zijn enkele van de hoofdlijnen in het te verwachten Vlaamse regeerakkoord. Als de N-VA en CD&V zich aan hun verkiezingsprogramma’s houden, tenminste.

Geert Bourgeois (N-VA) en Kris Peeters (CD&V) starten na het weekend de onderhandelingen over een nieuwe Vlaamse regering. Volgens hen zijn er al heel wat punten van ‘convergentie’.

Maar hun verkiezingsprogramma’s leren dat er ook nog discussiepunten op tafel liggen.

Waarover zijn N-VA en CD&V het eens?

Kinderbijslag

Elk kind krijgt evenveel. CD&V stelde 135 euro voor, de N-VA 170 euro. Verwacht gezien de besparingen eerder het laagste van de twee bedragen.
Oosterweel. Beide partijen zijn voor het Oosterweeltracé en willen niet dat de werken nog meer vertraging oplopen. Omdat beide partijen ook de stad Antwerpen besturen, is daar ook de grootste tegenstand in de kiem gesmoord.

Woonbonus

Beide partijen zeiden in de campagne de woonbonus te willen behouden. CD&V wil het systeem zelfs uitbreiden naar wie renoveert. Al is het maar de vraag of daar allemaal geld voor is. 

Vlaamse Rand

De twee partijen zullen zeker ook het beleid in de Vlaamse rand rond Brussel voortzetten. Dat is er nu op gericht Vlamingen een voorkeursbehandeling te geven bij het kopen van een huis of het vinden van een sociale woning.

Einde gratis-beleid De Lijn

CD&V zegt onomwonden het gratis-beleid te willen verlaten. De N-VA vraagt een faire bijdrage, met behoud van sociaal tarieven voor wie het nodig heeft.

Besparingen

Omdat Vlaanderen een groter deel van de vergrijzingskosten draagt, zal de Vlaamse regering de volgende jaren moeten besparen. CD&V zei dat niet te willen doen op onderwijs, kinderopvang, economie, innovatie, onderwijs en leefmilieu. Beiden willen het overheidsapparaat afslanken en efficiëntiewinsten zoeken.

Waarover zijn N-VA en CD&V het niet eens?

Onderwijshervorming

De onderwijshervorming die aftredend minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) uitwerkte, en waarover volgens hem een akkoord bestond, lijkt verder weg dan ooit. Maar dit wordt wel een moeilijk dossier voor deze coalitie. ‘Laat het duidelijk zijn’, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever eind april. ‘Met de N-VA zal het algemeen secundair onderwijs nooit afgeschaft worden. Er is geen sprake van dat er een brede eerste graad komt.’

De N-VA wil geen discussie over structuren. CD&V is meer dan deN-VA te vinden voor domeinscholen, waar je technische en theoretische vakken kan combineren. De partij wil dergelijke scholen zelfs financieel belonen. Niet alleen inhoudelijk zal dat voer zijn voor een stevige discussie. Beide partijen gaven al openlijk aan dat zij op de onderwijsportefeuille azen. Nog een verschilpunt. De N-VA wil een toelatingsproef voor leerkrachten, om het beroep aantrekkelijker te maken.

Dienstencheques

De Vlaamse regering wordt deze legislatuur bevoegd voor de dienstencheques. De N-VA wil de prijs van een dienstencheque op 9 euro houden en eveneens het fiscale voordeel behouden. CD&V suggereerde de prijs te verhogen, ‘om te vermijden dat de toenemende populariteit van de dienstencheque het systeem de das omdoet’.

Miserietaks

Dat is het woord dat de oppositie kleefde op een belastingverhoging van de regering-Peeters II. De miserie slaat op een scheiding, waarbij de voormalige partners het familievermogen onder elkaar verdelen. De regering-Peeters II besliste dat de gewezen partners op die eigendomsoverdracht niet 1 procent verdelingsrechten moeten betalen, maar 2,5 procent. CD&V stelde in de verkiezingscampagne voor die belastingverhoging terug te draaien, de N-VA niet.

Vlaamse sociale zekerheid

Met de zesde staatshervorming dient zich een belangrijke discussie aan over de manier waarop we de stilaan uit de kluiten gewassen Vlaamse sociale bescherming uitbouwen. Voor het ACW is het cruciaal dat de klassieke zuilen een centrale rol spelen in die sociale bescherming.

De N-VA heeft zich net opgeworpen als rabiate tegenstander van de zuilen en heeft zeker in het Arco-dossier het ACW pijn gedaan.Ook zullen er spanningen zijn over de vraag wie het meest bescherming verdient: de zwakkeren of de werkenden. Concreet wil de N-VA bijvoorbeeld dat ouders met een job voorrang krijgen in crèches.

De provincies

De N-VA wil de provincies afschaffen, CD&V niet. Ze maakte dat in haar verkiezingscampagne subtiel duidelijk door de provincies extra taken te geven. CD&V wil namelijk provinciale innovatiecentra om kmo’s te begeleiden.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud