Advertentie

Anderhalf miljard nodig voor wachtlijsten gehandicaptenzorg

De wachttijd voor ondersteuning loopt soms op tot 18 jaar. ©AFP

Als de volgende Vlaamse minister van Welzijn de wachtlijsten voor personen met een handicap wil wegwerken, is 1,6 miljard euro extra nodig. Dat is een verdubbeling van het huidige budget.

Ongeveer 15.000 personen met een handicap wachten op de nodige ondersteuning. Als ze in de laagste prioriteitsgroep zitten, kan die wachttijd oplopen tot 18 jaar. Nochtans is de afgelopen regeerperiode een grote inspanning geleverd voor de sector. Er gaat 330 miljoen euro extra naar personen met een handicap.

Bovendien veranderde de financiering. De overheid subsidieert niet langer de voorzieningen, maar geeft mensen met een handicap de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe ze hun ondersteuning organiseren. Ze kiezen zelf of ze hun budget spenderen aan een instelling waarin ze verblijven of hulpverlening aan huis. Dat ‘rugzakje’ varieert afhankelijk van de zorgnood. De meerderheid van de personen met een handicap die op de wachtlijst staan voor zo’n persoonsvolgende financiering krijgt in de tussentijd wel al een andere vorm van ondersteuning.

Noodsituatie

Hoe dan ook is de komende regeerperiode extra geld nodig, waarschuwt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Sommige doelgroepen die bijvoorbeeld in een noodsituatie verkeren, komen automatisch in aanmerking voor een budget. Om aan die wettelijke verplichtingen te voldoen, is de komende regeerperiode minstens 200 miljoen euro extra nodig.

3%
Groei wachtlijst
De verwachting is dat de aanvragen ook de komende jaren nog met ongeveer 3 procent per jaar groeien.

De administratie verwacht dat de komende jaren heel wat meer mensen zullen aankloppen voor steun. Wie vroeger bijvoorbeeld zo lang mogelijk thuis voor zijn kind zorgde in plaats van het naar een instelling te sturen, zal nu sneller aankloppen voor ondersteuning om thuishulp te regelen. Omdat personen met een handicap meer zelf kunnen beslissen, wordt het voor velen ook aantrekkelijker om steun te vragen. De voorbije regeerperiode steeg het aantal aanvragen met 5 procent per jaar. De verwachting is dat die ook de komende jaren nog met ongeveer 3 procent per jaar groeien.

Om aan al die vragen te beantwoorden en de wachtlijst effectief weg te werken, is volgens het agentschap de volgende regeerperiode 1,6 miljard extra nodig. Dat is bijna een verdubbeling van het huidige budget. Zo wil de administratie voor de volgende Vlaamse regering duidelijkheid creëren over de noden.

Volgens de meerjarenraming van de Vlaamse regering komt er tegen 2023 1 miljard euro vrij voor nieuw beleid. Zelfs als de volgende coalitie het volledige extra budget zou inzetten voor de gehandicaptenzorg, kan dus niet iedereen met een handicap worden geholpen.

Poetsvrouw

Is het wel de bedoeling dat een persoonsvolgend budget wordt gebruikt om een poetsvrouw te betalen?
james van casteren
topman vlaams agentschap personen met een handicap

Dat weet de administratie ook. Er moeten dus beleidskeuzes worden gemaakt, zegt topman James Van Casteren. ‘Misschien zijn de budgetten van de persoonsvolgende financiering wel te hoog, daarover kan worden gediscussieerd. Je kan je ook de vraag stellen of een persoonsvolgend budget moet worden gebruikt om een tuinman of een poetsvrouw te betalen. Misschien moeten we overwegen om personen met een handicap die poetshulp voortaan gewoon met dienstencheques te laten betalen.’

Voldoende budget is bovendien niet de enige uitdaging voor de sector. Zelfs als het gevraagde geld in de gehandicaptenzorg wordt geïnvesteerd, wordt het volgens de administratie niet eenvoudig voldoende kwalitatief personeel te vinden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud