Antwerpen geeft eenmalige premie aan gezinnen in armoede

Volgens de Antwerpse schepen Tom Meeuws (sp.a) is de premie een hulp aan gezinnen die het in de maand september extra moeilijk hebben. ©BELGA

De stad Antwerpen geeft aan 6.700 kwetsbare inwoners een eenmalige septemberpremie van 380 euro. Het gaat om gezinnen met kinderen waarvan de ouders werkloos zijn of van een leefloon genieten en een private woning huren.

De premie komt er volgens schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) omdat de maand september voor veel gezinnen een financieel zware maand is. 'Zeker gezinnen in armoede kunnen dan nog moeilijker rondkomen', zegt Meeuws. 'De coronacrisis heeft er bovendien bij velen extra zwaar ingehakt: heel wat Antwerpenaars zagen hun inkomen dalen. Gezinnen die het hoofd amper boven water konden houden, gingen plots kopje onder."
Uit een onderzoek van Covivat naar huishoudbudgetten en sociale minima in de lockdown blijkt dat de laagste werkloosheidsuitkeringen en de leeflonen nauwelijks volstaan om niet uit te stellen uitgaven zoals huur of voeding mee te betalen. Voor andere uitgaven zoals kledij of woningonderhoud is al helemaal geen ruimte meer. Heel wat gezinnen die het moeilijk hebben, wonen in steden. Hun perspectieven op werk en activering zijn op dit moment weinig rooskleurig.
Met de extra toelage van 380 euro wil de stad de huurkost verlichten van kwetsbare gezinnen die op de private markt huren zodat ook hun koopkracht stijgt. De stad stort het bedrag automatisch op de rekeningnummers. De stad trekt hiervoor 2,5 miljoen euro uit in het Antwerpse relancefonds.

Klimpremie

Daarnaast besliste het Antwerpse stadsbestuur om gezinnen waar niemand werkt een Klimpremie te geven. Het gaat hierbij in totaal om zo'n 2.700 Antwerpse gezinnen met een leefloon. In tegenstelling tot het septembergeld wordt de hoogte van de Antwerpse Klimpremie bepaald door de gezinssituatie. Gemiddeld is iedere maand 106 euro voorzien, maar dit bedrag kan sterk variëren. Het huidige gezinsinkomen wordt daarbij afgezet tegenover het menswaardig minimum. De eerste Klimpremies werden in september al toegekend.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud