Applausmeter de hoogte in op congressen N-VA, CD&V en VLD

Op het N-VA ledencongres. ©Photo News

Zoals te verwachten was, kregen N-VA, CD&V en Open VLD op hun congressen het fiat voor een deelname aan de nieuwe Vlaamse regering. Met applaus op alle banken.

De congresleden van CD&V waren gisteravond het eerst klaar. Rond 21 uur stemde het congres bijna unaniem in met de Vlaamse regeringsdeelname. Boegbeeld Kris Peeters, die nu ook de kar zal trekken van de federale regeringsonderhandelingen, kreeg een staande ovatie.

In zijn speech benadrukte de ontslagnemende minister-president dat er een ‘stroomstoot’ komt voor de economie en dat wordt gefocust op ‘jobs, jobs, jobs’. Maar aan de vooravond van het centrumrechtse avontuur viel op dat er ook veel aandacht was voor de sociale accenten.

Later op de avond kwam de algemene vergadering van CD&V nog bijeen om het licht op groen te zetten voor de drie CD&V-ministers in de Vlaamse regering: Jo Vandeurzen, Hilde Crevits en Joke Schauvliege.

Kort daarna, in de Bozar in Brussel, stemden ook de massaal opgedaagde Open VLD-leden voor deelname aan de Vlaamse regering. Voorzitster Gwendolyn Rutten, bijgestaan door boegbeeld Maggie De Block, kreeg meermaals een staande ovatie, onder meer toen ze zei dat de nieuwe regering komaf maakt met de gratispolitiek. ‘Gratis bestaat niet. Er is altijd iemand die de rekening betaalt’. Er kwam tijdens het congres nog geen duidelijkheid over de twee liberale ministers. Rutten zei dat ze daarover ‘in eer en geweten’ zou beslissen.

Tot slot keurden ook de N-VA-leden, die de Stadsschouwburg van Antwerpen deden vollopen, onder luid applaus de start van de regering-Bourgeois goed. Opvallend was dat er, net zoals tijdens het verkiezingscongres in Brugge, lang werd stilgestaan bij de geplande onderwijshervormingen, waarover blijkbaar nog zal worden gebikkeld in de regering.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud