Bedrijven mogen onroerende voorheffing vier maanden later betalen

Minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA). ©Photo News

Ondernemingen krijgen vier maanden langer de tijd om hun onroerende voorheffing voor 2020 te betalen. 'Het geeft hen de kans een paar goede maanden te draaien voor ze de heffing moeten betalen', zegt Danny Van Assche van Unizo.

De onroerende voorheffing kan voor bedrijven al snel oplopen tot enkele duizenden euro's, zoals voor een groot winkelpand of hotel. Minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) wil Vlaamse bedrijven met liquiditeitsproblemen meer ademruimte geven voor de betaling. Ze krijgen tot 30 april 2021 uitstel.

Ondernemingen die op 1 januari van dit jaar de eigenaar van een onroerend goed waren, zijn in principe verplicht de heffing te betalen tegen 31 december. Door de maatregel kunnen ze de verschuldigde onroerende voorheffing evenwel in schijven aflossen tegen eind april.

Tot die dag rekent de Vlaamse overheid ook geen intresten aan. Die moeten bedrijven normaal betalen als ze de onroerende voorheffing te laat inlossen.

Diependaele stelt besparingen in het vooruitzicht

De Vlaamse regering zegde de zorgsector dinsdag 577 miljoen euro toe. Daarmee kan de sector de lonen van het zorgpersoneel verhogen en meer handen aan de bedden krijgen. Vrijdag komt minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) met een aangepaste begroting voor 2021. In september raamde hij het tekort al op 2,4 miljard euro, maar die put zal door het extra budget voor de zorg nog dieper zijn.

'Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik mij daar zorgen over maak', zei Diependaele woensdag in 'Villa politica'. Om die put te dempen wil hij de komende maanden bekijken op welke uitgaven beknibbeld kan worden. 'Er komt een brede heroverweging. We moeten elke uitgave in vraag stellen. Als de maatschappelijke return beperkt is, moeten we die verlagen.' Bijkomende belastingen zijn volgens de minister niet aan de orde. 'De economische situatie laat dat niet toe.'

Automatisch

Alle bedrijven die op hun aanslagbiljet een wettelijke betaaltermijn van 31 december zien, zelfs al komt die binnen een paar weken pas binnen, mogen dat negeren. De Vlaamse Belastingdienst verleent bedrijven het uitstel bovendien automatisch. Alleen eenmanszaken moeten de verlenging van de betalingstermijn zelf aanvragen.

'Sommige ondernemers hebben het knap lastig om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. We willen voorkomen dat de onbetaalde facturen zich opstapelen. Als een onderneming haar factuur aan een leverancier niet kan betalen, kunnen ze allebei in de problemen komen', zegt Diependaele. Doordat bedrijven de timing van hun betaling kunnen bepalen hoopt de minister dat domino-effect uit te schakelen.

'Wezenlijk verschil'

Nu cafés, restaurants en niet-essentiële winkels dicht zijn, is het voor hen een handige maatregel om de moeilijke periode te overbruggen. Ze kunnen alsnog aan de verplichting voldoen als hun zaak bij een versoepeling van de coronamaatregelen weer op een hoger toerental kan draaien.

'Voor hotels die een bezettingsgraad van tussen 0 en 10 procent hebben, maakt het renteloze uitstel een wezenlijk verschil', zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. 'Het kan ondernemers mentale rust geven, nu ze weten geen 'boetes' te moeten verwachten.'

990 miljoen
inkomsten
Jaarlijks levert de onroerende voorheffing de overheid zo'n 990 miljoen euro op. Het kabinet-Diependaele schat dat nog 25 à 30 procent van de belasting de komende maanden moet binnenkomen.

Ook Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van de zelfstandigenorganisatie Unizo, is positief. 'Het uitstel geeft bedrijven de kans een paar goede maanden te draaien voor ze de heffing moeten betalen. Tussen de eerste en tweede lockdown zagen we ook al dat de economie herstelde, dus we mogen optimistisch zijn over een doorstart.'

De Vlaamse overheid heeft er baat bij dat bedrijven niet over de kop gaan en ze - weliswaar met uitstel - de voorheffing kan innen. Jaarlijks levert die belasting op bedrijven zo'n 990 miljoen euro op. Slechts een minderheid van de bedrijven blijkt evenwel de onroerende voorheffing voor 2020 nog niet betaald te hebben. Het kabinet-Diependaele schat dat nog 25 à 30 procent van de belasting de komende maanden moet binnenkomen.

De minister garandeert dat het betalingsuitstel geen impact zal hebben op steden, gemeenten en provincies, die opcentiemen heffen op de onroerende voorheffing. Hun eindafrekening gebeurt pas op 31 mei, na de uitgestelde deadline waarop Vlaanderen de belasting int.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud