analyse

Begroting grote blinde vlek in nota-De Wever

Bart De Wever. ©Photo News

Een Vlaams begrotingsevenwicht? Niet langer een prioriteit als je de nota van Bart De Wever leest.

Dinsdag kwamen de onderhandelaars van de N-VA, CD&V en Open VLD voor het eerst bijeen, maar meer dan een fotomoment was dat niet. Woensdag worden de onderhandelingen op basis van de startnota van Bart De Wever echt aangevat. Een blinde vlek in die nota is de begroting. Dat woord komt in de nota één keer voor, maar in de context van de Europese begroting.

In de aanloop naar de verkiezingen was het opvallend dat alle partijen grote beloftes deden over belastingverlagingen, hogere pensioenen en investeringen, maar niemand durfde het aan uit te leggen hoe ze dat zouden betalen. En dat was een ommezwaai, want in het verleden deden politici op zijn minst een poging om aan te tonen dat hun rekening klopte.

Oosterweel

De lijn om vooral te zwijgen over de begroting, lijkt nu te worden doorgetrokken op Vlaams niveau. In de zeven pagina’s tellende nota van Bart De Wever valt op dat er over de begroting nauwelijks iets wordt gezegd. In het verleden was het altijd een streefdoel van de Vlaamse regering om de begroting in evenwicht te houden en geen schulden te hebben, maar intussen loopt de schuld van Vlaanderen jaar na jaar op en bedraagt ze al 25 miljard euro.

25 miljard
Schuld
De schuld van Vlaanderen loopt jaar na jaar op en bedraagt al 25 miljard euro.

De Vlaamse begroting in evenwicht houden is niet langer een evidentie. De vorige Vlaamse regering besliste om de uitgaven voor de Antwerpse Oosterweelverbinding buiten de begroting te houden.

Maar ook zonder die Oosterweeluitgaven gaat de Vlaamse begroting in het rood. Volgens ramingen van de administratie loopt het begrotingstekort volgend jaar op tot ruim 600 miljoen euro. Dat betekent dat volgend jaar fors bespaard moet worden om een evenwicht te bereiken.

Dure ingrepen

Maar dat is niet alles. De Wever belooft in zijn nota een reeks ingrepen die geld kosten. Eén daarvan is de overname van een deel van de pensioenfactuur van lokale besturen. Hij belooft de helft van de responsabiliseringsbijdrage van de ambtenarenpensioenen over te nemen.

De kostprijs loopt volgens berekeningen van de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten op tot ruim 90 miljoen euro. ‘Om de nodige budgettaire ruimte vrij te maken, moet de Vlaamse regering besparen en keuzes maken’, staat in de nota. Maar hoe dat zal gebeuren is niet duidelijk.

De Wever doet nog meer beloftes. Hij wil de wachtlijsten in de zorg zo snel mogelijk terugdringen en het aanbod voor jeugdhulp en dat in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg verhogen.

Efficiëntieoefening

Het is niet uitgesloten dat de geplande belastingverschuiving geld kost, ook al is het streefdoel dat die budgettair neutraal is.

Het is niet uitgesloten dat de geplande belastingverschuiving geld kost, ook al is het streefdoel dat die budgettair neutraal is. De Wever stelt voor de woonbonus af te schaffen en de registratierechten en de erfenisbelastingen te verlagen. De ervaring met de federale taxshift leert dat zoiets meestal geld kost.

Om dat allemaal te betalen focust De Wever in zijn nota op een ‘efficiëntieoefening’ voor de ambtenarij en op een afslanking van het Vlaams Parlement en de bestuursniveau’s in Vlaanderen. Maar dat zal niet volstaan om de Vlaamse begroting uit het rood te halen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud