Advertentie

Beke voorziet in 107 miljoen om rusthuizen te stutten

©BELGA

Rusthuizen zagen door corona hun bewonersaantallen slinken, waardoor ook hun inkomsten daalden. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) trekt 107 miljoen euro uit om hen te ondersteunen.

Naast een loonsverhoging van zes procent en een consumptiecheque van 300 euro voor het personeel in de zorg, trekt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) ruim 107 miljoen euro uit om de rusthuizen te stutten. Die zagen door corona hun inkomsten krimpen en gaven meer uit aan extra personeel.

'Via die compensatie nemen we heel wat financiële zorgen weg, zodat de directies en het personeel zich volledig kunnen focussen op de zorg en de dienstverlening', zegt Beke.

Inkomsten

Een eerste bulk van 67,7 miljoen euro moet de rusthuizen compenseren voor hun inkomstenverlies. Ze zagen door corona meer bewoners dan normaal overlijden of hielden preventief kamers vrij voor noodsituaties. Omdat de inkomsten afhankelijk zijn van de bezetting zien ze minder geld binnenstromen.

De overheid keert maandelijks per bewoner die de woon-zorgcentra huisvesten een dagprijs en een basistegemoetkoming voor de zorg uit. Die bedragen vielen door corona terug ten opzichte van 2019. 'Een woon-zorgcentrum heeft de inkomsten uit een hoge bezetting nodig om de lonen van het personeel te kunnen blijven betalen', zegt Beke.

107 miljoen euro
voor woon-zorgcentra
Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) trekt ruim 107 miljoen euro uit om de rusthuizen te stutten.

De Vlaamse regering zal daarom 100 procent van de basistegemoetkoming en 80 procent van de dagprijs dekken ten belope van het bedrag dat ze in dezelfde maand in 2019 kregen. De voorwaarde is wel dat rusthuizen niet meer dan 10 procent van het personeel lieten gaan of op tijdelijke werkloosheid zetten. Woon-zorgcentra kunnen de steun aanvragen tot 31 maart 2021 bij het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Beke wil met de continuïteitsborg rusthuizen niet alleen helpen om het hoofd boven water te houden, maar hen ook stimuleren om enkele kamers preventief onbezet te laten. 'Zo kunnen ze makkelijker bewoners in quarantaine plaatsen bij een uitbraak. Een lagere bezetting is ook een manier om ademruimte te geven aan het personeel', zegt hij.

Extra personeel

Naast de maatregel om te vermijden dat de rusthuizen in het rood duiken, schuift de Vlaamse regering de woon-zorgcentra extra middelen toe om bijkomend of vervangend personeel in te zetten. Daarmee kunnen ze zowel werknemers als studenten aanwerven voor een zorgende of ondersteunende functie.

Beke raamt de uitgaven voor bijkomend personeel op 40 miljoen euro. De 107 miljoen euro steun maakt deel uit van de zogenaamde coronaprovisie, een pot van 675 miljoen euro die de Vlaamse regering opzijzette om de crisis te bestieren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud