Advertentie
netto

Belastingverlaging maakt erven door broer of zus niet populairder

©© Fotografie George Burggraaff / Hollandse Hoogte

De verlaging van de erfbelasting voor broers en zussen leidt er tegen de verwachting in niet toe dat ze vaker opgenomen worden in een testament. De tarieven blijven hoog en ouders willen vooral nalaten aan hun kinderen.

Wie wat erft, beslist de federale overheid. Hoeveel belastingen de erfgenamen op hun erfenis betalen, hangt af van het gewest waar de overledene woonde. In Vlaanderen hangen de tarieven af van de graad van verwantschap van de erfgenaam met de overledene, de omvang van de nalatenschap en de samenstelling van de erfenis (roerend en onroerend goed).

1,4 miljard
erfbelasting
Net zoals in 2019 tekende de erfbelasting in 2020 voor 1,4 miljard euro aan inkomsten. Dat is 3,3 procent van de inkomsten die Vlaanderen zelf int.

Sinds september 2018 kunnen mensen dankzij de hervorming van het federale erfrecht een groter deel van hun vermogen nalaten aan wie ze willen. Eveneens in september 2018 werden de tarieven in de categorieën 'broers en zussen' en 'vreemden' verlaagd.

Verwacht werd dat mensen vaker familieleden in de zijlijn of vreemden zouden opnemen in hun testament. 'Die verwachting kwam niet uit’, stelt Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) vast op basis van cijfers die ze opvroeg bij Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA).

In 2020 waren broers en zussen 205 miljoen euro belasting verschuldigd op hun erfenis, 15 procent minder dan de 240 miljoen in 2018, onder het oude stelsel. In de categorie vreemden was er een gelijkaardige terugval naar 498 miljoen euro.

Vul uw belastingaangifte probleemloos in met de Belastinggids 2021

Vriendenerfenis

Ondanks de lagere tarieven worden broers en zussen en zeker vreemden nog altijd zwaar belast wanneer ze erven. Het laagste tarief in de zijlijn begint bij 25 procent en loopt vanaf een erfdeel van 75.000 euro of meer op tot 55 procent.

‘Misschien komt er verandering met de invoering van de ‘vriendenerfenis’ vanaf juli 2021’, zegt Schryvers. ‘Daardoor kunnen mensen een deel van hun nalatenschap via hun testament aan een ‘beste vriend’ nalaten tegen een fiscaal gunstig tarief van 3 procent.’ Ook broer(s) en zus(sen) kunnen gekozen worden als begunstigde van een vriendenerfenis.

‘Ook al is er meer vrijheid, voor ouders blijven kinderen reservataire erfgenamen die altijd minstens de helft van de nalatenschap moeten erven. Mensen wensen dat hun nalatenschap naar verwanten in rechte lijn gaat’, verklaart Schryvers de uitblijvende populariteit van het nalaten aan broers of zussen. De erfgenamen in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen) waren vorig jaar 513 miljoen euro erfbelasting verschuldigd, bijna 4 procent meer dan in 2019.  

Belangrijke inkomstenbron

Door de coronacrisis werd vorig jaar de termijn waarin erfgenamen hun erfenisaangifte moeten indienen enkele keren verlengd. De geïnde erfbelasting blijkt echter niet te hebben geleden onder die soepelere timing. Net zoals in 2019 tekende de erfbelasting voor 1,4 miljard euro aan inkomsten, goed voor 3,3 procent van de totale inkomsten die Vlaanderen zelf int. De erfbelasting is een van de belangrijke bronnen van inkomsten voor Vlaanderen.

Hoeveel belastingen betalen op erfenis van broer of zus?

Niet de omvang van de totale nalatenschap telt, wel het bedrag dat u als erfgenaam krijgt. De erfbelasting wordt voor broers en zussen per erfgenaam berekend.

Tarief sinds september 2018

  • Tot 35.000 euro: 25%
  • 35.000 tot 75.000 euro: 30%
  • meer dan 75.000 euro: 55%

Tarief voor september 2018:

  • tot 75.000 euro: 30%
  • van 75.000 euro tot 125.000 euro: 55%
  • vanaf 125.000 euro: 65%

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud