België worstelt met hoog aantal zittenblijvers

©Photo News

Het percentage ligt in ons land dubbel zo hoog als het Europees gemiddelde. Jongens maken twee keer zo veel kans op zittenblijven.

België is een van de landen met het hoogste percentage zittenblijvers in Europa. Dat blijkt uit het jaarlijkse Education at a Glance-rapport van de rijkelandenclub OESO. Enkel Spanje en Luxemburg scoren nog slechter.

In ons land moet 8 procent van de jongeren in het middelbaar onderwijs een jaar overdoen. Dat is dubbel zo veel als het Europees gemiddelde. Bijna twee derde van de zittenblijvers zijn jongens. 

De OESO wijst erop dat zittenblijven niet alleen een inefficiënte manier is om slecht scorende leerlingen te helpen, maar dat het ook sociaal-economische ongelijkheden bestendigt. Het kost de maatschappij bovendien veel geld. 

Uiterste remedie

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zei enkele weken geleden nog dat zittenblijven enkel kan als 'uiterste remedie'.

Om zittenblijven te vermijden zal tegen 2020 de klassenraad beslissen of een leerling met een B-attest mag blijven zitten. Vandaag is die keuze aan de leerling en zijn ouders. Zo hoopt de Vlaamse regering dat meer over alternatieven worden nagedacht, zoals een verplichte remediëring. De klassenraad krijgt daarvoor ook een advies van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

De Vlaamse cijfers zijn wel een pak rooskleuriger dan de Belgische cijfers die de OESO hanteert en waarin ook Brussel en Franstalig België vervat zitten. Volgens de jongste cijfers van Crevits moest in het schooljaar 2016-2017 in het secundair onderwijs 4,1 procent van de leerlingen hun jaar overdoen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect