Besparingen in gehandicaptenzorg moeten extra budget vrijmaken

Wouter Beke (CD&V), de minister van Welzijn, verschuift middelen in de gehandicaptenzorg. ©Photo News

Om de wachtlijsten te beperken verschuiven de budgetten in de gehandicaptenzorg, besliste de Vlaamse regering vrijdag. De wachtlijst voor personen met de hoogste nood zou zo niet met 5.600 maar 4.000 personen aandikken tegen 2024.

Alle wachtlijsten wegwerken vereist 1,6 miljard euro, stelt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De regering investeert met 270 miljoen euro nog geen vijfde daarvan. De komende vijf jaar worden zowat 10.000 aanvragen voor hulp in noodsituaties verwacht.

Ongeveer 15.000 mensen wachten momenteel op een budget. Ze zijn ingedeeld in drie prioriteitengroepen, van hoge naar lage nood. Prioriteit 1, waar de nood het hoogst is, telt zowat 1.600 mensen. Elke maand komen daar 66 personen bij.

We nemen niets af, maar willen zoveel mogelijk mensen helpen die vandaag nog niet of te weinig geholpen worden.
Wouter Beke
Minister van Welzijn

Als het beleid niet verandert, dikt die wachtlijst aan tot 5.600 personen tegen 2024. Door de budgetten in de gehandicaptenzorg te verschuiven, wat de Vlaamse regering vrijdag op de ministerraad besliste,kan dat beperkt worden tot 4.000.

Zonder beleid zouden de komende vier jaar geen mensen van de wachtlijst geholpen kunnen worden. In 2024 zouden slechts 650 extra personen hulp krijgen. Met de nieuwe verschuivingen zijn dat 2.300 personen. Bovendien zouden dit jaar al ruim 400 mensen op de wachtlijst een budget krijgen.

Nieuwe steun

Volgens minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) dreigen goedbedoelde maatregelen uit het verleden een te groot deel van de nieuwe budgetten in te nemen. Daardoor moet extra steun aan mensen die al steun krijgen, plaatsmaken voor hulp aan nieuwe personen met een zorgnood. 'We nemen niets af, maar willen zoveel mogelijk mensen helpen die nog niet of te weinig geholpen worden', zegt Beke.

Sowieso was al beslist dat de organisatiekosten in de sector worden teruggedrongen. De 40 miljoen daarvoor vloeit rechtstreeks terug naar de gebruiker. Nu is ook beslist enkele besparingen met een individuele impact door te voeren.

Opheffen automatische toekenning

De belangrijkste besparingsmaatregel is het opheffen van de zogenaamde uitzonderingsprocedure 7/7. Daarmee kunnen personen die vijf dagen per week in een voorziening verblijven dat uitbreiden tot zeven dagen, via een automatische procedure. Nieuwe aanvragen zijn niet meer mogelijk. Wie wil, kan wel een beroep doen op de standaardprocedure -wat vaak leidt tot een plekje op de wachtlijst - of de procedure voor noodsituaties, al werd daar geen extra capaciteit voor uitgerekend.

De maatregel is alleen van toepassing op nieuwe aanvragen.

Ook worden soms hogere budgetten uitbetaald dan in het ondersteuningsplan aangevraagd, met de bedoeling om kleine fluctuaties in de zorgnood op te vangen. De budgetten werden uitbetaald in schijven van 10.000 euro, maar worden teruggebracht naar 5.000 euro. Wie bijvoorbeeld een ondersteuningsplan heeft voor 32.000 euro, kreeg tot nu 40.000 euro en zal voortaan 35.000 euro krijgen. De maatregel is alleen van toepassing op nieuwe aanvragen, in de eerste plaats voor de budgetten in het kader van een noodsituatie en spoedprocedure.

De behandeling in multifunctionele centra, bedoeld voor de schoolgaande jeugd met een beperking, blijft mogelijk tot 21 jaar. De vorige regering wilde die vervroegen naar 18 jaar, maar die beslissing wordt teruggedraaid. Daardoor is er de komende jaren een lagere uitstroom, die bijgevolg geen beroep moet doen op het budget voor volwassenen met een beperking.

'Niemand op straat'

Hendrik Delaruelle, de directeur van het Vlaams Welzijnsverbond, reageert bezorgd. 'Ik snap dat oplossingen gezocht worden voor personen in prioriteit 1, aangezien zij een zeer dringende zorgnood hebben. Maar wat zal gebeuren met de gebruiker als je de 7/7-procedure terugschroeft? Meestal wordt daar een beroep op gedaan omdat de mantelzorgers niet meer in staat zijn de gebruiker in het weekend op te vangen. Als voorziening kan je die mensen niet op straat zetten.'

Delaruelle wijst naar de persoonsvolgende financiering. Sinds 2017 gaat het budget niet meer naar de voorzieningen maar rechtstreeks naar de gebruiker, die kan kiezen hoe hij zijn budget inzet. 'Dat is een prachtig concept, maar zonder zorggarantie blijven deze soort discussies bestaan.'

Om toch meer mensen van de wachtlijsten te helpen, zullen de budgetten binnen de gehandicaptenzorg zelf verschuiven. Dat besliste de Vlaamse regering vrijdag op de ministerraad.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud