Bestuur Denderleeuw heeft krappe meerderheid

Jan De Dier, burgemeester van Denderleeuw. (foto: Belga) ©BELGA

Een coalitie van N-VA, CD&V en Open Vld/Plus zal Denderleeuw de komende zes jaar met een nipte meerderheid van 13 op 25 zetels besturen.

De mandatenverdeling werd woensdagmiddag voorgesteld in de ambtswoning van de gouverneur:

  • N-VA levert Jan De Dier als burgemeester, OCMW-voorzitter Koen D'Haenens en schepen Erna Scheerlinck.
  • CD&V levert drie schepenen: Jan De Nul, Sofie Renders en Alberic Sergooris, die de plaats zal innemen van Lutgart Waegeman (N-VA).
  • Kartellijst Open Vld/PLus krijgt één schepenmandaat, dat naar Geert Van Schelvergem gaat.

 

 

De nieuwe coalitie bezit 13 op 25 stemmen in de gemeenteraad. De derde verkozene van Open Vld/Plus, Marleen Buydens, tekent de voordrachtsakte niet.

CD&V/N-VA en Open VLD/Plus be­reik­ten vorige week al een inhoudelijk coalitieakkoord. Maar de postjes dienden nog verdeeld. Open VLD/Plus had in ruil voor de depannering in prin­ci­pe recht op min­stens één sche­pen­ze­tel. 

Na de ge­meen­te­raads­ver­kie­zin­gen van 14 ok­to­ber ont­ston­den twee machts­blok­ken (sp.a-OPEN en Open VLD/Plus ener­zijds CD&V en N-VA an­der­zijds) met elk elf ze­tels die hun lot aan el­kaar ver­bon­den. Het zag er lang naar uit dat CD&V en de N-VA een co­a­li­tie zou­den vor­men met ge­doog­steun van het Vlaams Be­lang. Maar daar kwam pro­test tegen, waar­door spra­ke was van een pat­stel­ling.

Gouverneur Denys werd aan­ge­steld als be­mid­de­laar en hij slaag­de erin Open VLD/Plus los te weken van de sp.a. De Vlaam­se li­be­ra­len zeg­den be­reid te zijn in een co­a­li­tie te stap­pen samen met CD&V en de N-VA. Het bestuursakkoord besteedt aandacht aan de in­stroom van al­loch­to­nen en kans­ar­moe­de, als­ook aan 'cor­rect po­li­tiek be­stu­ren'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud