Bijna 1.000 boetes per jaar voor Vlaamse inburgeraars

De boetes beginnen bij 50 euro en kunnen oplopen tot 5.000 euro. ©BELGAIMAGE

Vlaanderen gaf de voorbije drie jaar 2.600 boetes aan buitenlandse nieuwkomers die bij een inburgeringstraject hun attest niet haalden.

Vlaanderen schreef vorig jaar 576 boetes uit - de zwaarste bedroeg 3.000 euro - in het nieuw systeem voor sanctioneren dat sinds 2016 van kracht is. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) op een vraag van Vlaams Parlementslid Guy D'haeseleer (Vlaams Belang).

Sinds de invoering van het nieuwe model - dat de boetes oplegt als de inburgeraar zijn attest niet haalt - zijn 1.096 boetes gegeven aan nieuwkomers. De boetes beginnen bij 50 euro en kunnen oplopen tot 5.000 euro. De hoogte van de boete hangt af van de aard van de inbreuk. Er is ook een verhoging telkens de inburgeraar in gebreke blijft en zijn afspraken niet blijft nakomen.

Overall blijft het aantal boetes al jaren stabiel. Daarvoor moeten we de boetes in het nieuwe systeem - die het Vlaams Belang neemt - tellen bij het oude, uitdovende systeem. Dat gaat uit van boetes op basis van een inspanningsverbintenis - wie zich inschrijft, moet ook komen opdagen. In totaal ging het in 2017 om 864 boetes, 886 in 2018 en 848 in 2018, samen 2.598 dus.

Belastingdienst

Het Vlaams Belang ziet in het antwoord van Somers een probleem met handhaving. 'Voor 615 van de 1.096 boetes (in het nieuwe systeem, red.) moest na één maand een aanmaning worden verstuurd, voor 396 gevallen moest ook een tweede aanmaning worden verstuurd.'

22.970
contracten
In 2019 zijn 22.970 inburgeringscontracten afgesloten. Dat is het hoogste aantal sinds het recordjaar 2016

Uiteindelijk zijn 396 dossiers doorgestuurd naar de Vlaamse Belastingdienst, die 144 boetes kon innen. Over 54 boetes oordeelde de deurwaarder dat die niet te innen vallen, omdat de persoon niet de middelen heeft te betalen of niet meer op zijn adres woont. De overige dossiers zijn nog hangende.

Somers laat weten dat geen enkel dossier zonder grondig onderzoek door de deurwaarder wordt afgesloten. Uiteindelijk is één op de vijf boetes niet betaald. D'haeseleer vindt de boetes niet alleen te laag, hij laat verstaan dat de straf voor een overtreding meteen verlies van verblijfsrecht moet zijn. Het Vlaams Belang wil daarnaast ook af van de boetevrijstelling voor leefloners, werklozen en mensen met een wachtuitkering.

De boetes moeten uiteraard ook afgezet tegen het aantal inburgeraars. De boetes gelden zowel voor wie volgens de regelgeving verplicht moet inburgeren als voor vrijwillige inburgeraars. In 2019 zijn 22.970 inburgeringscontracten - mensen die met een inburgeringscursus beginnen - afgesloten. Dat is het hoogste aantal sinds het recordjaar 2016 (25.604).

Nieuw is dat de Vlaamse regering de inburgeringscursus en het examen betalend maakt. Somers laat weten dat alles tegen de zomer van 2021 goedgekeurd moet zijn door het parlement.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud