Advertentie

Boerenbond vindt nieuw mestactieplan harde noot om te kraken

Boerenbond-voorzitster Sonja De Becker ©Siska Vandecasteele

De Boerenbond verzet zich niet tegen het nieuwe mestactieplan van de Vlaamse regering, al vindt ze het niet fair dat landbouwers een prijs moeten betalen voor dingen die ze niet in de hand hebben, zoals droogte of uitzonderlijke regenval.

Een harde noot om te kraken. Dat is de analyse die de Boerenbond maakt van het zesde mestactieplan. De Vlaamse regering diende dat plan dinsdag in het Vlaams Parlement in, dat de regels nu verder moet uitwerken. Sowieso worden op 400.000 hectare aan velden de bemestingsregels strenger.

Al twee decennia probeert de Vlaamse overheid te verhinderen dat er zoveel mest op de akkers en velden wordt verspreid dat planten de meststoffen niet opnemen. De mest sijpelt daardoor in het grondwater of vloeit in beken en vervuilt het water. De Europese Unie nam daarom de nitraatrichtlijn aan, die in Vlaanderen om de vier jaar wordt omgezet in een mestactieplan. Het nieuwe plan is de zesde editie.

Droogte

Dat de regels strenger worden, ligt moeilijk in de landbouwwereld, zegt Boerenbond-voorzitter Sonja De Becker. 'Het is lastig te aanvaarden dat de sector afgerekend wordt op factoren die hij niet in de hand heeft, zoals periodes van droogte of overvloedige regenval, die de waterkwaliteit beïnvloeden.'

De Becker is ook niet gelukkig dat de Vlaamse overheid het landbouwareaal wil afbakenen in vier gebieden - met minder strenge of strengere regels. 'We hebben er moeite mee dat de strenge maatregelen gebaseerd zijn op de ontoereikende grondwaterkwaliteit in bepaalde regio’s, zonder dat duidelijk aan te tonen valt dat die een gunstige impact zullen hebben.'

Geen verzet

'Volgens onze informatie bevat het akkoord nog bijkomende verstrengingen', vervolgt De Becker. 'We beseffen heel goed dat extra maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te verbeteren, maar dat sommige meerderheidspartijen eisten om verder te gaan dan wat de Europese Commissie noodzakelijk acht, valt zwaar. De Vlaamse regering plaatst de sector voor een moeilijke opdracht.'

'Ten slotte stellen we vast dat de Vlaamse regering de versoepelingen die in het ontwerp-mestactieprogramma voorzien waren voor gebieden waarin de waterkwaliteit - dankzij de inspanningen van de voorbije jaren - wél goed is, geschrapt heeft. Dat is weinig motiverend.'

Toch verzet de Boerenbond zich niet. ’We rekenen op een spoedige goedkeuring in het Vlaams Parlement en op een duidelijke en snelle communicatie naar de land- en tuinbouwers over het nieuwe systeem. Maar we beseffen dat MAP 6 een harde noot om te kraken wordt,’ besluit De Becker.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud