nieuwsanalyse

Brussel grijpt naar 'communautaire bom'

Brussels N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche spreekt over een 'communautaire atoombom'. ©BELGA

Omdat er bij de Nederlandstaligen geen meerderheid voor een strengere decumulregeling is, grijpt het Brussels Parlement naar een nooit geziene communautaire truc. Daarmee speelt het met vuur.

Het Brussels Parlement keurde dinsdag in commissie strengere regels voor zijn politici goed. Wie een lokaal uitvoerend mandaat zoals een schepenambt of een burgemeesterschap heeft, kan dat in de toekomst niet langer met een parlementair mandaat combineren. 

Het voorstel heeft een ruime globale meerderheid, maar geen meerderheid in elke taalgroep. Dat is nochtans nodig voor zo'n bijzondere ordonnantie.

Dankzij het Lambermontakkoord van 2001 is er een manier om daar een mouw aan te passen. In de periode dat dat akkoord gesloten werd, was het Vlaams Blok, dat toen aan een electorale opmars bezig was, uit op een politieke blokkering van Brussel. Uit vrees daarvoor eisten de Franstaligen de invoering van een antiblokkeringssysteem

Bezinning

Concreet betekent dat dat er na de stemming in de plenaire vergadering op 30 maart automatisch een institutionele standstill van één maand komt. Als na die 'bezinningsperiode' opnieuw over het voorstel wordt gestemd, is een derde van de stemmen in de Nederlandstalige taalgroep voldoende om de decumul te regelen. Sp.a en Groen, die aan Nederlandstalige zijde voor decumul pleiten, hebben samen precies een derde van de Nederlandstalige zetels in het Brussels Parlement.

Het zou meteen de eerste keer zijn dat het Brussels Parlement naar dat communautair afkoelinstrument grijpt om een beslissing zonder meerderheid in elke taalgroep goed te keuren.

'Een gevaarlijk precedent', zegt CD&V-parlementslid Paul Delva. 'De wet wordt oneigenlijk gebruikt.'

'Een communautaire bom', noemt N-VA-fractievoorzitter Johan Van den Driessche het manoevre. 'Links Brussel probeert de regeling er met oneigenlijke institutionele middelen door te krijgen.' 

Ideologische discussie

Volgens de linkse partijen is het geen communautair debat.

'Nederlands- en Franstaligen staan hier niet tegenover elkaar', zegt sp.a-fractievoorzitter Jef Van Damme. 'Het is een ideologische discussie, die losstaat van het communautaire. Wij zijn voor een decumul, terwijl andere Nederlandstalige partijen tegen zijn. Zij verstoppen zich achter een communautaire non-discussie omdat ze geen inhoudelijke argumenten hebben.'

Het antiblokkeringssysteem gebruiken is een gevaarlijk precedent.
paul delva
brussels parlementslid cd&v

Van Damme vindt het ook gevaarlijk om te spreken over een 'communautaire bom'.

'Zo'n uitroepen helpen de Nederlandstaligen in Brussel niet vooruit. Als er een echt communautair probleem is, gelooft niemand ons nog.' 

Overleg tussen de Nederlandstalige partijen of tussen de Brusselse regeringspartijen is niet gepland. Iedereen gaat ervan uit dat na de communautaire standstill het voorstel alsnog wordt goedgekeurd, met dus een derde van de Nederlandstalige stemmen. 

Maingain

De vraag is of het precedent ook een rol zal spelen bij de Brusselse regeringsvorming in 2019. De N-VA haalt op dit moment in de peilingen een volstrekte meerderheid in de Nederlandstalige taalgroep, maar op de MR na wil niemand met de Vlaams-nationalisten Brussel besturen.

Om een Brusselse regering te vormen is nochtans een meerderheid aan Vlaamse en aan Franstalige zijde nodig. 

Om de N-VA te omzeilen, zei DéFI-voorzitter Olivier Maingain eerder al dat hij Brussel desnoods wil besturen vanuit de Franstalige meerderheid in het Brussels Parlement. De Vlaamse N-VA-meerderheid zou dan via het antiblokkeringsmechanisme genegeerd kunnen worden. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud