CD&V'ers bekritiseren afschaffing opkomstplicht

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert. ©LAURIE DIEFFEMBACQ

De afschaffing van de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen is volgens verschillende CD&V'ers de verkeerde keuze. 'De thermometer weggooien omdat je de uitslag niet leuk vindt, is ondemocratisch', stelt Hendrik Bogaert.

De onderhandelaars voor de vorming van een Vlaamse regering zijn het erover eens dat de opkomstplicht bij de gemeenteraads- en  provincieraadsverkiezingen verdwijnt. Maar verschillende CD&V'ers laten op Twitter openlijk blijken dat de maatregel hen niet zint.

CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert tweet dat hij net een grote voorstander is van de opkomstplicht. 'Die houdt lokale gemeenschappen samen, betrekt mensen bij het bestuur en omgekeerd. De thermometer weggooien omdat je de uitslag niet leuk vindt, is ondemocratisch. Typisch een idee van de elite van de liberal democracy. Een mooier en hoger principe is dat elke mens telt.'

Ook JONGCD&V-voorzitter Sammy Mahdi laat weten dat hij 'de opkomstplicht nooit zou afschaffen'. En voormalig CD&V-Kamerlid Roel Deseyn, gemeenteraadslid in Kortrijk, tweet: 'We hebben het signaal goed begrepen, daarom schaffen we de opkomstplicht af om nog iets meer te vervreemden van de kiezer. Maar misschien hebben de onderhandelaars nog een ultiem argument voor deze vreemde demarche.'

Dedecker

Ook Jean-Marie Dedecker,  die bij de federale verkiezingen als onafhankelijke op de N-VA-lijst stond, is tegen de maatregel. 'Ik ben libertair. Ik ben voor de absolute vrije meningsuiting en voor de vrije keuze. En toch heb ik het hier moeilijk mee', zei hij in het tv-programma 'De zevende dag'. 'Ik zou het niet afschaffen. Er zijn mensen gestorven voor het algemeen kiesrecht. We leven in een democratisch systeem en dat systeem garandeert onze vrijheid. Wij hebben dit voorrecht. En om nu een keer om de zes jaar te vragen aan de mensen om te gaan stemmen voor je burgemeester...'

Volgens Dedecker zit het probleem niet bij de opkomstplicht. 'Als je vraagt aan de mensen waarom ze niet gaan stemmen, dan is de reactie altijd: 'Waarom moeten we gaan stemmen? Het verandert toch nooit.' En het is bewezen want diegenen die vandaag om de tafel zitten om de coalitie te vormen, zijn de partijen die zijn weggestemd.'

Het is een publiek geheim dat vooral Open VLD de afschaffing in het regeerakkoord wou. 'Dat principe staat al sinds 1992 in ons partijprogramma', zegt een liberaal zondag op het Martelaarsplein.

Goed voor vrouwen

De afschaffing van de opkomstplicht leidt ertoe dat vrouwelijke politici een betere kans maken. Dat blijkt uit een onderzoek van Bram Wauters, professor politieke wetenschappen aan de UGent, en Robin Devroe, onderzoeker aan de UGent.

Wauters en Devroe baseren zich daarvoor op een bevraging bij 2.019 kiezers voor de Europese, federale en regionale verkiezingen van 2014 en 1.532 kiezers na afloop. De respondenten kregen de vraag of ze bij de afschaffing van de opkomstplicht nog zouden gaan stemmen. 48,9 procent antwoordde 'altijd'. 26,1 procent antwoordde 'nooit meer'.

De onderzoekers ontdekten dat kiezers die niet opdagen als ze niet worden verplicht meer voor mannen dan voor vrouwen stemmen. Dat heeft niet te maken met hun politieke overtuiging of met een lagere gevoeligheid voor genderkwesties. Wel brengen mensen die liever thuis blijven een minder gesofistikeerde keuze uit. Ze geven minder vaak een voorkeurstem en zijn minder geneigd voor kandidaten lager op de lijst te stemmen. Ze brengen eerder een lijststem of een stem op de lijsttrekker uit.

Partijen zijn verplicht op de eerste of de tweede plaats van de lijst een vrouw te zetten. Ze kiezen echter veel vaker voor een mannelijke lijsttrekker. Die profiteert dus van het stemgedrag van de minder gemotiveerde kiezers. Het opheffen van de opkomstplicht kan bijgevolg helpen om meer vrouwen verkozen te krijgen. De onderzoekers wijzen er evenwel op dat er ook andere oplossingen zijn. 'De partijleiding, die de kieslijsten samenstelt, kan ook gewoon meer vrouwen bovenaan de lijsten zetten', zegt Wauters.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud