Chemiesector reikt hogescholen hand voor bredere instroom

BASF is een van de bedrijven waar jongeren nu al stage kunnen lopen. ©wim kempenaers (wkb)

De chemiesector en de Vlaamse hogescholen sloten maandag een convenant dat de ad-hoc-samenwerking tussen beiden structureler moet maken. Ze willen vooral inzetten op meer werkplekleren om zo de instroom van jongeren richting de chemiesector te vergroten.

'De vijver moet groter'. De boodschap van Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van chemie-koepelsector Essenscia, op een studiedag van de Vlaamse hogescholen was duidelijk. Door de demografische evolutie stromen de komende jaren jaarlijks 2.000 werknemers weg uit de chemiesector. Op dit moment studeren er te weinig jongeren af om dat tekort op te vullen. 

'Er is weliswaar een zekere positieve tendens in het aantal inschrijvingen in STEM-opleidingen', aldus Beckx. 'Maar die jongeren moeten ook de weg vinden naar de industrie en we zijn zeker niet de enige sector die vist in de vijver van de jongeren die STEM-opleidingen volgen.' Essenscia wil de banden met de hogescholen dus aanhalen en meer stages in de chemiebedrijven aanbieden. 

Structureler

Om die reden sloot het maandag een convenant met de Vlhora, de koepelorganisatie van de Vlaamse hogescholen. 'Er zijn op het terrein al heel veel voorbeelden van samenwerking tussen de chemiesector en de opleidingen van de hogescholen. In Antwerpen werken AP Hogeschool en KdG Hogeschool samen met vier chemische bedrijven zodat jongeren stages kunnen volgen. Ook in West-Vlaanderen zijn er al zulke voorbeelden. Met het convenant willen we de samenwerking structureler maken.'

Het is voorlopig niet duidelijk op welke manier Essenscia en de Vlhora het convenant concreet willen maken. Essenscia en de hogescholen willen verder ook onderzoeken in hoeverre chemische infrastructuur kan gedeeld worden met scholen voor het geven van opleidingen. Onderzoek en het imago van de sector zijn twee andere speerpunten in het convenant. 

Duaal leren

De samenwerking kreeg steun van de Vlaamse ministers van Onderwijs, Hilde Crevits, en Werk, Philippe Muyters. 'Muyters en ik hebben al een conceptnota klaar rond duaal leren, de combinatie van werk en leren, in het secundair onderwijs', aldus Crevits. 'We zijn blij dat duaal leren ook in het hoger onderwijs een plaats krijgt. Jullie kunnen mee de sfeer beïnvloeden.'

Crevits kwam ook nog even terug op de kritiek van de VSKO op de conceptnota rond het duaal leren. Die hekelde dat de nieuwe plannen van Crevits en Muyters de vorming van de jongeren teveel overliet aan de bedrijven. Ze benadrukte ook het belang van de 'algemene vorming'. 'De eindverantwoordelijkheid over de vorming van onze jongeren ligt in het onderwijs. Point final', klonk het bij Crevits. 'Maar de werkplek kan wel dienen als trigger om nieuwsgierig te zijn en te leren.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud