Communautair getouwtrek over klimaat

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) zit sinds begin dit jaar het overlegorgaan tussen de verschillende overheden van ons land voor. ©BELGA

Het nieuwste VN-klimaatrapport waarschuwt voor de hoge kosten van de opwarming van de aarde. Maar in ons land woedt een communautaire stellingenoorlog over de klimaatinspanningen.

België heeft met Europa afgesproken om de uitstoot van CO2 tot 2050 met 15 procent te verminderen en het aandeel hernieuwbare energie te laten stijgen tot 13 procent. Maar een intra-Belgische verdeling van de lusten en de lasten laat sinds 2009 op zich wachten. Een nieuw overleg tussen de federale regering en de gewesten over een klimaatplan leverde gisteren opnieuw geen akkoord op. 

Het nieuwste VN-klimaatrapport is nochtans een stevige wake up-call, voor zover dat nog nodig was. België krijgt tegen 2100 af te rekenen met zware overstromingen en hoge kosten als gevolg van de stijgende zeespiegel, schreef De Morgen. ‘De inspanningen die we tegen 2020 moeten leveren, zijn klein bier ten opzichte van de veel grotere stap die nadien moet worden gezet om  de klimaatopwarming binnen beheersbare perken te houden. Als we er niet in slagen om dat klein bier te tappen, hoe gaan we dan nadien het grote vat kunnen aanslaan dat we nodig hebben’, stelde Vlaams Parlementslid Bart Martens (sp.a).

Vlaanderen zit sinds begin dit jaar het overlegorgaan tussen de verschillende regeringen voor en legde gisteren een nieuw voorstel op tafel. Daarin zou Vlaanderen meer dan de vooropgestelde CO2-reductie van 15 procent realiseren, met name 16 procent.  Voor Brussel zou de vermindering 9 procent bedragen, voor Wallonië 15 procent. Wat hernieuwbare energie betreft is de verdeling als volgt: federale niveau 2 procent, Wallonië 12,5 procent, Brussel 4,5 procent en Vlaanderen 10,5 procent.

Het akkoord gaat niet alleen over de lasten, maar ook over de lusten: de verdeling van de inkomsten uit emissierechten. Vlaanderen zou met 56 procent het grootste deel van de koek krijgen, gevolgd door Wallonië (25 procent), federaal (7,5 procent) en Brussel (6 procent). Het resterende bedrag dient als mogelijke buffer. 

Maar dat voorstel werd volgens Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) door de federale regering en de andere gewesten opnieuw als ‘onaanvaardbaar’ bestempeld. ‘Kom mij dus niet vertellen dat het onze fout zou zijn dat er nog altijd geen akkoord is’, zei ze vandaag in het Vlaams Parlement. ‘Wij zullen voortwerken, maar ik stel vast dat men heel stug is aan de andere kant.’ 

Op een nieuw overleg tussen de ministers van Leefmilieu wordt binnenkort een nieuw Vlaams voorstel voor de veilinginkomsten besproken. Maar oppositiepartij Groen vreest dat een eventueel akkoord naar de volgende regeringen wordt doorgeschoven. ‘Na vier jaar nog altijd geen akkoord, dat is echt om te huilen’, aldus Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud