Advertentie

Controle op huurders sociale woning loopt spaak

Woonhaven, de socialehuisvestingsmaatschappij van de stad Antwerpen, kon vorig jaar toch enkele opvallende fraudegevallen blootleggen. ©Wouter Van Vooren

De overheid kan niet controleren of huurders van een sociale woning nog een woning bezitten in een ander land. Pogingen om daarover info van andere landen te krijgen zijn mislukt.

Al in 2015 beloofde Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) te controleren of huurders van een sociale woning geen woning hebben in het buitenland. Dat is verboden. Homans dacht eraan naar Nederlands voorbeeld een onderzoekscel op te richten die dat in het buitenland zou controleren.

Maar aan het einde van de legislatuur blijkt dat van dat plan niets in huis gekomen is. Al snel moest Homans vaststellen dat ze de federale overheid nodig heeft als ze van andere landen gegevens wil krijgen over het vastgoed dat de sociale huurders daar mogelijk nog bezitten. De minister kreeg het engagement van de federale regering dat ze daar werk van zou maken. Op 30 maart vorig jaar besliste de regering-Michel die gegevens los te proberen peuteren bij elke nieuwe internationale onderhandeling.

Slag in het water

Homans partijgenoot Johan Van Overtveldt heeft als vorige federale minister van Financiën aan de belastingadministratie gevraagd andere landen te contacteren over de kwestie. Dat is gebeurd voor vier belangrijke landen op dat vlak: Marokko, Turkije, Kameroen en Rusland. Maar dat bleek telkens een slag in het water.

Geen enkel land wilde de gegevens uitwisselen.

Geen enkel land wilde de gegevens uitwisselen. Ze gaven daarvoor verschillende redenen. Een ervan was dat er geen internationale standaarden zijn afgesproken om dat soort kadastrale gegevens uit te wisselen. Sommige landen meldden dan weer dat ze die gegevens niet centraal en gedigitaliseerd bewaren.

Nochtans kan ons land al data over onroerende goederen opvragen aan Marokko en Turkije. Die gegevens worden niet automatisch uitgewisseld, maar onze fiscus kan voor concrete gevallen info opvragen. Alleen mag dat enkel gebeuren voor belastingzaken en niet voor fraude met sociale woningen.

Het gevolg is dat de controle op de huurders van een sociale woning anno 2019 nog altijd spaak loopt als het gaat over huurders die in een ander land nog een woning of grond bezitten.

Fraudegevallen

Woonhaven, de socialehuisvestingsmaatschappij van de stad Antwerpen, kon vorig jaar toch enkele opvallende fraudegevallen blootleggen. Woonhaven schakelde een externe partij in het buitenland in om 40 dossiers na te trekken van sociale huurders. Een op de drie liep tegen de lamp. Zo was er een man die hier een sociale woning huurde, terwijl hij in Marokko nog 14 huizen en bouwgronden bezat.

14
In Antwerpen bleek de huurder van een sociale woning nog 14 huizen en bouwgronden te bezitten in Marokko.

In vijf dossiers bleken mensen hun sociale woning door te verhuren, terwijl ze zelf in het buitenland woonden. Wie wordt betrapt kan een gepeperde rekening krijgen. De ‘sociale korting’, het verschil tussen de betaalde huurprijs en het bedrag dat op de private markt voor een dergelijke woning zou moeten worden betaald, wordt teruggevorderd voor alle jaren dat er is gefraudeerd.

Maar de Antwerpse controles gaan verder dan alleen huurders die zijn betrapt met een woning in het buitenland. Dat vertelt Michael Lescroart, de woordvoerder van de Antwerpse schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA). ‘Als mensen een sociale woning huren, moeten ze al aangeven dat ze geen andere woning hebben. Als we hen extra controleren tijdens de looptijd van het contract, vragen we daarvoor wel hun toestemming. Maar sommige huurders naar wie we die vraag hebben verstuurd hebben na pakweg een jaar nog altijd niet thuis gegeven. Als ze dan niet eens in hun sociale woning blijken te wonen, gaan we natuurlijk ook tot actie over.’

Het probleem gaat natuurlijk Antwerpen te boven, gaf schepen Duchateau al aan. Maar zowel op Vlaams als op federaal niveau is er het afgelopen jaar geen schot gekomen in de zaak.

Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens stelde Homans onlangs nog voor gewoonweg geen sociale woningen meer te verhuren aan Marokkanen en Turken, zolang die landen niet meewerken aan de fraudeonderzoeken.

Homans wees dat voorstel af. ‘Het is niet proportioneel Belgen met een migratieachtergrond om die reden het recht op een sociale woning te ontzeggen’, stelde ze. Ook het voorstel om de sociale huurders een officieel attest te laten voorleggen waaruit blijkt dat ze geen onroerende goederen hebben in hun land van herkomst vond de minister ‘niet werkzaam’. Volgens haar blijft de enige oplossing alsnog de andere landen te overtuigen gegevens uit te wisselen met ons land.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud