Corruptie met Vlaamse overheidsgebouwen

Het Brusselse gerecht voert een onderzoek naar corruptie bij het Agentschap voor Facilitair Management (AFM). Het gerecht heeft deze week op zes plaatsen huiszoekingen uitgevoerd. Dat vernam De Tijd. Verschillende leidinggevende ambtenaren van het AFM hebben jarenlang smeergeld aanvaard van aannemers in ruil voor onderhoudscontracten. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) heeft zich al burgerlijke partij gesteld.

Het kabinet van minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois bevestigt dat er deze week huiszoekingen plaatsvonden bij het Agentschap voor Facilitair Management (AFM) in het Boudewijngebouw te Brussel. 'De onderzoekers zijn op zoek naar bewijzen van mogelijke inbreuken op de wet op de overheidsopdrachten bij het gunnen en uitvoeren van enkele bouwkundige werken door de voormalige Afdeling Gebouwen van de Vlaamse overheid', bevestigt woordvoerder Chris Michel.

'Bij een detectie-audit door de Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) rezen eind 2009 vermoedens dat bij enkele dossiers de wet op de overheidsopdrachten niet was gerespecteerd en er mogelijk strafbare feiten waren gepleegd', luidt het. 'Naar aanleiding van dat auditverslag en gelet op de kwetsbare aard van de activiteiten van de Afdeling Gebouwen heeft de leidend ambtenaar i.s.m. de bevoegde minister dit gemeld aan de gerechtelijke instanties. Tegelijk werden de nodige maatregelen getroffen om risico’s verder te beperken.'

'De minister en het Agentschap voor Facilitair Management wensen alle mogelijke inbreuken ten gronde door te lichten en verlenen daarom hun volledige medewerking aan het gerechtelijk onderzoek. In afwachting van de resultaten wensen ze voorlopig echter geen verder commentaar te leveren op de lopende onderzoeksdaden.'

Het AFM beheert meer dan 1.600 gebouwen van de Vlaamse overheid. De speurders van de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Corruptie, die eerder al het onderzoek voerden naar corruptie bij de Regie der Gebouwen van de federale overheid, voeren nu ook het onderzoek naar het AFM van de Vlaamse overheid.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud