Advertentie

Crevits wil dubbel zoveel langdurig zieken aan job helpen

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vraagt dat federale budgetten volgen als Vlaanderen meer zieken weer aan het werk krijgt. ©Photo News

'Dit jaar begeleiden we ongeveer 5.000 langdurig zieken naar een job. Volgend jaar willen we er 7.500 begeleiden en het jaar nadien minstens 10.000.' Dat zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Ze vraagt dat de federale regering daarvoor de budgetten vrijmaakt.

De federale regering heeft onlangs maatregelen aangekondigd om meer langdurig zieken te activeren. Volgens critici wordt daarbij niet meteen een grote sprong voorwaarts gemaakt. Maar dat houdt Vlaams minister van Werk Crevits niet tegen om zelf wel de lat hoog te leggen.

Ze wil naar een verdubbeling gaan van het aantal langdurig zieken in Vlaanderen dat aan een job geraakt. 'We begeleiden vandaag zo’n 5.000 langdurig zieken naar een job. Tegen 2023 willen we minstens 10.000 langdurig zieken begeleiden. Om die ambitie te halen en mensen meer kansen op een job te geven, vragen we aan de federale regering daarvoor de nodige budgetten vrij te blijven maken', zegt ze.

De essentie

  • Vlaams minister van Werk Hilde Crevits wil dubbel zoveel langdurig zieken begeleiden om weer aan de slag te gaan.
  • Ze vraagt dat de federale overheid daarvoor ook de budgetten vrijmaakt, omdat de federale overheid ook baat heeft bij mensen die een ziekte-uitkering ruilen voor een job.
  • Ze dringt aan op flexibiliteit, zodat langdurig zieken een uitkering kunnen combineren met een (deeltijdse) job.

Momenteel kan Vlaanderen voor 5.000 trajecten rekenen op een federale financiering van 4.800 euro per traject. Jaarlijks gaat dus een bedrag van 24 miljoen euro van de federale naar de Vlaamse overheid. Daarmee gaat de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB aan de slag om mensen te re-integreren op de arbeidsmarkt, via opleidingen, bemiddeling of door werkplekleren aan te bieden.

Geen tijd verliezen

De Vlaamse regering wil op dat elan doorgaan en niet wachten op de andere deelstaten om langdurig zieken weer aan het werk te zetten en aan de slag te gaan met de 'terug-naar-werkcoördinatoren' van federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

'In Vlaanderen zijn we nu al duidelijk de beste leerling van de klas voor de re-integratie van langdurig zieken. Een soortgelijk samenwerkingsakkoord zoals hier tussen de VDAB, het Gespecialiseerd Team Begeleiding (GTB), het RIZIV en de ziekenfondsen bestaat niet in Brussel en Wallonië', klinkt het nog.

Wie opnieuw aan de slag kan, heeft meer zelfvertrouwen. De uitkering valt weg en er komen inkomsten binnen via de sociale bijdragen.
Hilde Crevits
Vlaams minister van Werk

Volgens Crevits is er dan ook geen tijd te verliezen. 'Er zijn meer langdurig zieken dan werkzoekenden in Vlaanderen. En dat terwijl onze arbeidsmarkt roept om bijkomend talent. De uitdagingen om de groeiende groep van langdurig zieken opnieuw naar de arbeidsmarkt te begeleiden zijn groot.'

Momenteel zijn er in Vlaanderen zowat 249.000 langdurig zieken, die al langer dan een jaar een ziekte-uitkering krijgen, tegenover 190.000 werkzoekenden.

Federaal voordeel

Crevits benadrukt dat het ook voor de federale overheid een goede zaak is als Vlaanderen meer langdurig zieken begeleidt. 'Volgens een nieuw onderzoek is de investering van de overheid in de re-integratie van langdurig zieken na één kwartaal al voor de helft terugverdiend. We vragen dan ook dat Vlaanderen een beroep kan blijven doen op hetzelfde budget per langdurig zieke. Dat is een win-winsituatie. Wie opnieuw aan de slag kan, heeft meer zelfvertrouwen. De uitkering valt weg en er komen inkomsten binnen via de sociale bijdragen.'

Daarnaast vraagt Crevits dat de VDAB veel sneller wordt betrokken bij het proces. 'Datzelfde onderzoek toont aan dat hoe sneller de dienst betrokken wordt, hoe hoger de kans op succes is.'

Tot slot dringt de minister aan op meer flexibiliteit bij het combineren van een uitkering met een arbeidsloon. 'Mensen die langdurig ziek zijn, zijn niet per definitie altijd 100 procent arbeidsongeschikt. Maar om een uitkering te combineren met een loon, moet je eerst volledig arbeidsongeschikt verklaard zijn vooraleer je opnieuw aan de slag gaat.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud