interview

‘De VRT is er veel beter aan toe dan een jaar geleden’

Benjamin Dalle: ‘De VRT en private spelers moeten samenwerken om tegen de Googles en Facebooks op te kunnen.’ ©saskia vanderstichele

‘De VRT moet niet meegaan in een opbod om schermgezichten, maar zelf talent voortbrengen’, zegt minister Benjamin Dalle over de normvervaging bij de omroep. Achter het ontslag van Paul Lembrechts blijft hij staan. ‘100 procent.’

De open oorlog die een klein jaar geleden losbarstte tussen de directeur Media en Productie Peter Claes en CEO Paul Lembrechts en resulteerde in het vertrek van beiden, kreeg deze week een gevolg met een ontluisterende doorlichting door Audit Vlaanderen. Normvervaging, vriendjespolitiek, contracten opknippen om tv-vedettes riant te kunnen betalen zonder argwaan te wekken: het stonk de voorbije jaren aan de Reyerslaan.

Benjamin Dalle (38)

Benjamin Dalle, al jaren de coming man bij CD&V, werd vorig jaar minister van Media, Jeugd en Brussel in de Vlaamse regering. Het is zijn eerste politieke mandaat na een passage op de kabinetten van Servais Verherstraeten en Koen Geens en op de studiedienst van CD&V, waar hij directeur was. Als minister van Media moest Dalle meteen een uiterst explosief dossier ontmijnen, wat resulteerde in het ontslaan van voormalig VRT-CEO Paul Lembrechts. Dalle is een jurist uit Damme, maar hij woont al jaren in de hoofdstad.

Benjamin Dalle (CD&V), exact een jaar minister van Media, wil de audit aanwenden om vooruit te kijken. ‘Uiteraard is dat rapport niet motiverend voor alle mensen die voor de VRT werken, maar ik ben heel optimistisch. Ik ben dik een jaar bevoegd voor media en ik kan u zeggen dat de VRT er veel beter aan toe is dan toen.’

Hoezo?

Benjamin Dalle: ‘Van november tot januari was de VRT het voorwerp van een bijzonder schadelijke ruzie aan de top, waarbij er een patstelling was tussen CEO Lebrechts, die zijn directeur Media wou ontslaan, en de raad van bestuur die dat unaniem weigerde. We hebben die patstelling door- broken en Lembrechts ontslagen omdat hij dat conflict niet beheerst kreeg. Wie gelijk had, doet er niet toe. Het waren twee mensen met grote kwaliteiten. Maar als een CEO niet meer verder kan met zijn raad van bestuur, stopt het.’

Was dat achteraf gezien een juiste beslissing? De audit bevestigt dat op de dienst van Peter Claes heel los werd omgesprongen met geld, terwijl Lembrechts er niet in voorkomt.

Dalle: ‘Over die audit ga ik alleen dit zeggen: er zijn negen aanbevelingen uit voortgekomen rond integriteit, de wet op de overheidsopdrachten en dies meer. We zullen die onverkort uitvoeren en ze letterlijk in de nieuwe beheersovereenkomst overnemen als een resultaatsverbintenis die strikt zal worden opgevolgd. Over personen ga ik me niet uitspreken. Als minister ga ik niet over het ontslag van directieleden, maar ik stel wel met u vast dat Claes het bedrijf heeft verlaten. De beslissing om de CEO te ontslaan was mijn bevoegdheid en als ik er nu op terugkijk, sta ik er nog voor 100 procent achter.’

Ik ga niet meer afwijken van het besparingstraject van de VRT. Het is zwaar, maar haalbaar.

Waarom?

Dalle: ‘Omdat we op het vlak van leiding enorme stappen vooruit hebben gezet. Door de aanstelling van Leo Hellemans als tijdelijke CEO hebben we de rust en het vertrouwen teruggebracht. Onder zijn leiding is de financiële delegatieregeling al aangepast, waardoor veel meer contracten dan vroeger door meerdere directieleden of de CEO moeten worden ondertekend. Ondertussen is CEO Frederik Delaplace, de juiste man op de juiste plaats, begonnen. Zijn eerdere ervaring als CEO van Mediafin en zijn kennis rond digitalisering zijn een enorme troef. We zijn ver gevorderd in de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst, die we binnenkort kunnen afronden. Die audit zie ik als een kans voor Delaplace om meteen alle processen op scherp te zetten en een nieuwe start te maken.’

En om de borstel door het directiecomité te halen?

Dalle: ‘Dat is niet de term die ik zou willen gebruiken. Ik ga ervan uit dat Delaplace dat heel grondig zal bekijken en dat het directiecomité niet meer op identieke wijze samengesteld zal zijn als we hier over een jaar op terugkijken. Maar voor mij gaat dat auditrapport in hoofdzaak niet over personen, maar over organisatie, structuren en processen. Of persoonlijke fouten zijn gemaakt, is een zaak voor de VRT én voor de politie, die het rapport zal bekijken.’

Komt de positie van voorzitter Luc Van den Brande niet stilaan in het gedrang? De kritiek dat hij Claes de hand boven het hoofd hield, borrelt hier en daar weer op.

Dalle: ‘Ha, dat is typisch zo’n off the record gespin dat je af en toe hoort rondgaan. Als er een probleem is met Vandenbrande, moet men mij dat komen vertellen. Maar ik kan u zeggen dat dat nog nooit is gebeurd. Er zitten twaalf mensen in de raad van bestuur. Ze hebben die beslissing collegiaal genomen.’

Maar krijgen de overige elf leden wel alle info? Er zijn geruchten over eerdere audits uit 2017 en 2019, die niet tot bij de leden zouden zijn geraakt.

Dalle: ‘Dat laatste kan ik niet bevestigen. Ik weet alleen dat die audits over het gebruik van gsm’s en laptops gingen, wat toch van een andere orde is dan de nieuwe audit. Aan die rapporten werd wel degelijk opvolging gegeven.’

De VRT moet de komende jaren meer dan 12 miljoen euro besparen, wat tot zware weerstand leidde bij het personeel en bij Lembrechts. Is deze audit voor u de bevestiging dat de VRT nog goed in het vet zit?

Dalle: ‘Het rapport maakt duidelijk dat een aantal regels niet correct wordt nageleefd, in het bijzonder de wet op de overheids- opdrachten. Je kan dus niet uitsluiten dat er mogelijkheden zijn om efficiënter te werken. Maar om nu te zeggen dat dit rapport aantoont dat de VRT zwemt in het geld, lijkt mij sterk. De inspanning die de VRT de komende jaren moet doen, is zwaar, maar haalbaar als de omroep duidelijke keuzes maakt en voluit de kaart van digitalisering en innovatie trekt. Ik ga van dat besparingstraject dus niet meer afwijken, want door corona zijn onze budgettaire beperkingen nog groter geworden. Wel kan ik meegeven dat de Vlaamse regering in haar relanceplan in geld heeft voorzien voor investeringen in digitalisering van de media. Die middelen zijn bedoeld voor het hele medialandschap, waaronder de VRT.’

Of persoonlijke fouten gemaakt zijn, is een zaak voor de VRT én de politie.

De private mediaspelers klagen al jaren dat de VRT marktverstorend werkt. Hoe zal u dat combineren met de vraag van de VRT naar hogere reclameplafonds?

Dalle: ‘De VRT moet voor mij een marktversterkende rol spelen en daarvoor is samenwerking nodig. Het nieuwe streamingplatform Streamz is daar een goed voorbeeld van. Het reclameplafond wil ik op dezelfde manier benaderen. Voor lineaire tv is de toestand duidelijk: dat is een dalende markt en dus begrijp ik het dat de private spelers kwaad zouden zijn, mocht de VRT daar een groter deel van de koek binnenhalen. Voor digitale advertising zitten we in een volledig andere omgeving. Dat is een groeiende markt, waarbij de grootste concurrenten de Facebooks, Googles, en Amazons van de wereld zijn. Als de Vlaamse media willen vooruitgaan, zullen de VRT en private spelers moeten samenwerken en technologie uitwisselen om een mooi product aan te bieden. Als iedereen vooruitgaat en de VRT daarbij meer digitale reclame-inkomsten kan boeken, denk ik dat niemand daar een probleem van maakt.’

Een oud zeer dat de audit bevestigde, is dat vedettes naast hun lonen ook betaald werden via allerlei consultancyvergoedingen. Wat verkiest u: hogere zichtbare lonen voor vedettes of de dure sterren naar VTM en VIER laten lopen?

Dalle: ‘Een belangrijke aanbeveling uit de audit, is dat er transparantie komt over contracten met schermgezichten en productiehuizen. Constructies om te maskeren hoeveel iemand werkelijk verdient, kunnen niet. Daarnaast heeft de VRT wel populaire gezichten nodig om kijkers te trekken. Dat schermgezichten meer kunnen verdienen dan niet-schermgezichten is logisch. Maar in het regeerakkoord staat duidelijk dat we niet willen dat de VRT meegaat in een prijsverhogend opbod om vedettes of voetbalrechten. In individuele dossiers zal ik mij nooit mengen, maar ons signaal is duidelijk. Talent van eigen bodem opleiden is de prioriteit in de beheersovereenkomst. Ook eigen mensen kunnen tot sterren uitgroeien.’

'Veel gespin, maar geen winnaars in crisis VRT'. Lees hier onze analyse over waar het naartoe moet met de openbare omroep.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud